Qi Gong – pravidelní tréninky Říjen 2019

Zveme Vás na pravidelní tréninky Qi Gongu, ve Frenštátě pod Radhoštěm a ve Frýdku Místku.

Hlavní částí výuky bude vnější a vnitřní systém Qi Gongu I-ťi-ťing.

Zaměříme se i na strečink a doplňkové pohybové a qi Gongové formy. Každé setkání trvá 1,5 – 2 hodiny.

Setkání bude rozděleno na teoretickou a praktickou výuku.

 

 

Doplňkové formy, nám budou sloužit na rozcvičení se ale i na nastartování energetického systému a pochopení hlubších souvislostí Qi Gongu.

Hlavní forma bude nosnou části určitého tréninkového období a bude rozvíjet konkrétní oblast v energetice, nebo se bude účelově zaobírat  určitou vývojovou metodou ze systému starých nauk Qi Gongu. Dané formy budeme rozdělovat na vnější a vnitřní systémy.

Začínáme :

Frýdek Místek

Ponděli – 7.10.2019 o ,,18:30″, v prostorách ZŠ 9. El.Krásnohorské – Frýdek

První dva termíny 7. a 14.10 jsou zkušební – bezplatní. Oficiálně pak začínáme 28.10.2019

 

Frenštát pod Radhoštěm

Středa – 9.10.2019 o ,,18:00″,  v prostorách Městské sportovní Haly

První dva termíny 9. a 16.10 jsou zkušební – bezplatní. Oficiálně pak začínáme 30.10.2019

 

Yi Jin Jing Qi Gong易筋(I – ťi – ťing)

První formou se kterou se na trénincích obeznámíme bude forma svalově šlachového Qi Gongu – Yi Jin Jing.

 

Qi Gong Yi Jin Jing, obsahuje řadu cvičení, koordinované s přesným dýcháním a mentální koncentraci. Pravidelní důsledné cvičení tohoto Qi Gongu, výrazně zlepší vaše zdraví. Čínsky znak YI 易jin 筋 znamená změnu šlach a vaziva, zatímco jing 经  znamená „metoda“. Jedná se o relativně intenzivní formu cvičení, která se zaměřuje na posilování svalů a šlach, a tak podporuje jejich pružnost a pevnost, rychlost a vytrvalost, posiluje rovnováhu a koordinaci těla. V moderní době existuje mnoho překladů a různé sestavy cviků. Klíčové prvky a pravý základ pochází z kláštera  Shaolin.

Podle legendy byl Yi jin Jing zanechán mnichem Bodhidharmou  po jeho odchodu z kláštera Shaolin, a objevili jej skryté ve stěnách chrámu, mnoho let poté, co ho opustil. Tento byl doprovázen jiným textem, Xi sui Jing.

 

 

Cena:

2450 kč – platba předem za čtvrtrok (12 setkání)

 

Součástí kurzu, jsou rozsáhle teoretické materiály:

(materiály v tištěné formě, popisující jednotlivé cviky a energetické souvislosti)

 

 

S sebou:

Na cvičení si přineste pohodlné – volné oblečení, karimatku, měkkou obuv s bílou podrážkou, nebo také můžete cvičit naboso…

pro více info kontaktujte: Fridrich Peter, 724 773 861, umenivychodu@gmail.com

článek o qi gongu

článek o qi gongu