Co podporuje a co vyčerpává naši Qi (energií) a Jing (esenci)

Na začátku Prosince, jsem na kurzu Qi Gongu a pak i na návštěvě přátel, dostal otázku, co tedy s tou Qi, jak ji udržet, posílit, získat?

Takže jak by to mohlo být:

Aby se něco nového mohlo narodit, musí něco starého zemřít. Z tohohle pohledu, je celý náš život, od narození po smrt, vlastně jenom vyčerpáváním balíku energie, se kterým jsme sem přišli a se kterým se snažíme jakž-tak naložit.  Zároveň od nepaměti lidstva, se různí mistři, léčitelé, šamani, snažili pochopit a uchopit možnosti dlouhověkosti, zdraví a fyzického prodloužení života.

Pokud se budeme bavit o Jing (ťing – esenci), budeme ji popisovat z pohledu TČM a tedy budeme vnímat její umístění v Yinových orgánech, hlavně v ledvinách či nadledvinách. Energetická konstituce ledvin a další interakce, hovoří o kvalitě a množství Jingu v těle. Následně pak tuhle skutečnost, můžeme vidět na fyzickém těle.

Asi není třeba vysvětlovat, že základním způsobem, jak se příliš obíráme o naší energii, je tzv., moderní způsob života se všemi jeho vymoženostmi a projevy. Je paradoxní, že dnešní člověk zažívá více stresu, strachu, pocitů nebezpečí, přepracovaností… Co se týče stresu, lidé si mohou uměle zvýšit toleranci vůči stresu pravidelným tréninkem, cvičením, fyzickou zátěží, duševní zátěží… Říká se, že starší lidé stárnou tím pomaleji, čím jsou duševně aktivnější. Vše ale podléhá i stavu naší mysli. Kde strach a stres můžeme přestat produkovat jedině pochopením a vnímáním jejích vzniku, uvědoměním si jejích podstaty. Potlačení je k ničemu, zázračná

Dalším problémem vyčerpávání Jingu, je příliš intenzívní až extrémní pohlavní život. O téhle problematice pojednává mnoho Qi Gongových i Jógových systémů. Staré spisy v Qi Gongu, například popisují tuhle oblast tak z pohledu kultivace, (o čem velmi dobře pojednávají knihy o kultivace mužské, nebo ženské sexuální energie), jako i z pohledu překážky, pro dlouhodobý a intenzívní trénink. V jedné knize o vhodnosti věku cvičence v QI Gongu, se píše ve zkratce následovní:

14-18let: Vhodný věk, protože fyzické tělo roste, trénink bude přizpůsobovat tělo, zatímco ono roste. Nevýhodou je obtížnější schopnost kontrolovat své pohlavní pudy.

19-30let: Jejich mysl je dospělejší, trpělivější a snáze chápou tréninkovou teorií. Nevýhodou může být obtížnější sexuální zdrženlivost, kvůli délce tréninku.

31-45let: Tito lidé rozumějí celému tréninku lépe, než předešlé skupiny. Nevýhodou může být, příliš mnoho času svázán s jejími rodinami.

Samozřejmě že tenhle popis se liší od člověka k člověku a také od životních priorit cvičence.

 

Ve zkratce už jenom pár dalších vlivů:

Antikoncepce jistým způsobem blokuje přirozené cykly u žen a vyčerpává Jing ledvin. Strava – Toxické látky ve vodě a v jídle, dráždivé a návykové látky, alkohol, kokain, tabák, káva, těžké kovy, rtuť, olovo, hliník, drogy – jsou extrémním případem vyčerpávaní Jingu. Sladkosti a sladké potraviny, jsou další druhy dráždidel. Příliš mnoho těžko stravitelných bílkovin ve stravě.

Každý potřebuje vyživit svou esenci. A to ne jenom potravinami, ale i esenci duchovní. To znamená najít, nějaký zdroj duchovní opory. Je to potřebné hlavně u mladých lidí, kteří hledají své místo v životě. Je důležité jim pomoci a umožnit jim najít své uplatnění, rozvoj, chápat věci a život na všech úrovních.

Výživa pro Jing:

Potraviny, které podporují Jing: Obilniny, klíčky, mořské a sladkovodní řasy, všechny produkty, které obsahují olejnaté složky: ořechy, semínka, ryby tuk, kostní morek, bio máslo, madle, kopřiva, včelí pel…

Výživou pro Jing, jsou všechny duchovní práce, dechové cvičení, meditace, relax, vnitřní klid, kontakt s přírodou, cílené cvičení pro koncentraci, kumulaci a rozvoj Qi…

Ve spisech k Qi Gongové praxi, se o práci s Qi a s Jingem píše následovné:

Taoističtí mniši zjistili, že k tomu, aby zdokonalili svého ducha, je třeba vypěstovat QI, přetvořenou z jejich Jingu. Běžný taoistický trénink Qi Gongu má následující podobu:

  1. přeměnit Jing do Qi.
  2. nasytit Shen (ducha) Qi.
  3. vypracovat Shen do nicoty .
  4. rozdrtit nicotu .

První krok zahrnuje posílení Jingu a jeho přeměnu na Qi, pomocí meditace a jiných metod. Qi se potom vede do hlavy, kde nasytí mozek a pozvedne Shen. Když se taoista dostane na tuto úroveň, říká se, že „tři květiny se setkaly na vrcholku“. Toto stádium je nezbytné k pevnému zdraví a dlouhověkosti. Nakonec může taoista začít cvičení, jehož cílem je dosažení Buddhovství.

 

 

 

Sepsal: Fridrich Peter