Feng Shui a vliv roku 2021

Kromě Astrologie, nás v novém roce zajímá i vliv prostoru. Je velmi žádoucí abychom poznali svůj prostor a v hodně s ním spolupracovali. Jak na to, si můžete pročíst níže, nebo zhlédnout ve videu číslo1., a ve videu číslo 2.

Kompletní Almanach pro rok 2021, si můžete stáhnou ZDE.

Centrum a hvězda ,,6“

Centru vládne bílá hvězda 6. Její povaha je v základu pozitivní.
Je to energie tvrdého kovu, moci, síly, autority, ale i vznešenosti, postavení.
Má název i jako hvězda bojových umění, hvězda autority a dobrého jména.

Je to jako příchod silného a mocného muže, který nás chce podporovat, nebo ovládat. Je to energie otce, hlavy rodiny, vysoko postaveného muže.
Reprezentuje dlouhý život, obrovskou silu, zodpovědnost, schopnost odevzdat sám sebe pro vyšší cíl. Symbolicky je to silný kus železa, pevné kladivo, silná kovová hůl.

6 ,,Úspěch, uznání, kariérní vzestup”

To že se tato hvězda dostává letos do Centra naších domů, znamená, že chce navázat vztah s Císařem-se srdcem domu-s centrem-s nebeskou energií prostoru. Na úrovni prostoru je Císař definován centrální halou, větší a světlejší chodbou.
Zde se hvězda bude cítit dobře. Je velmi vhodné, aby bylo centrum uklizené a prosvětlené. Nechceme zde mít schody, koupelnu, WC, krb… Udržujme centrum klidné a vnímejme informaci, kterou nám hvězda 6 přináší. Pracujme na sobě, tvrdě pracujme, vnímejme pomoc od učitelů. Pozor na vnitřní napětí, stres, migrénu. Nepřepínejme své sily. Buďme pracovitý ale i obezřetný.

Pokud máte v centru domu kamna nebo schody, doplňte sem Zemní prvek.
Pokud zde máte koupelnu, archív…, nechávejte pravidelně otevřené dveře ať proudí vzduch a tím i energie.

Sever a hvězda ,,2”

Tak jako ,,6“ je hvězda otce, tak ,,2ka“ je číslem matky. Hvězda 2, představuje zem, která vyživuje, uchovává, je klidná, otvírá se, aby mohla něco přijat a vyživit. Je to jako příchod starostlivé matky, která vyživuje své dítě, nebo naopak jej pořád udržuje doma a nechce se jej vzdát. Její význam je spíše problematický.
Bývá nazývaná jako hvězda nemocí a napětí, taky velké dveře…
Její použití a projev je různý.
Představuje taky extrém Yinové energie. Často přináší dlouhodobé či chronické nemoci s pomalým nástupem, s dlouhým trváním. Její schopnost je i v kumulovaní, shromažďovaní, ve schopnosti vyživit něco nebo někoho na základě předem shromážděného, nebo akumulovaného.

2 ,,Zdravotní problémy, stagnace, zpomalení.”

Je to zemská hvězda, která na severu přichází do styku s vodou. Zem kontroluje vodu, uvězňuje, brání ji v pohybu. Vytváří se velká stagnace, pomalost, ustrnutí.

Pokud máte umístěnou ložnici na Severu a nemůžete letos použít jinou místnost, umístěte zde jasný, řádný prvek kovu. Pokud máte na Severu hlavní vstup, nebo aktivně používanou kancelář, pracovnu, studovnu,
může být podpořená schopnost větší kumulace aktiv, financí, informací.
Je vhodné pracovat na úrovni země stavitelství, výživa, starostlivost, nemovitosti, hlína a zemědělství…

Severozápad a hvězda ,,7”

Severozápad je světový směr kovu. Do tohoto kovu vchází další kov, ve formě hvězdy ,,7“.

Její jméno je poražená armáda, duch slavností. Je to červená hvězda rivality a krádeží. Již podle názvu bude jasné, že to není úplně
přátelská energie. Je to vliv Yinového měkkého, ale za to bodavého
a ostrého kovu, který bodá hluboko a přesně.

Je to energie komunikace a hlavně nedorozumění v komunikaci. Takže nás vyzívá, abychom dbali na správnou komunikaci a ošetřovali své vztahy.
Všechna nedorozumění je nutno léčit již v zárodku. Příznivě by mohla tato hvězda přinést úspěch, podporu, zisk na základě správné komunikace,
jednaní, taktnosti a uhlazeném projevu.

7 ,, ztráty financí, spekulace, verbální konflikty, napadení”

Sedmička je jemný kov, šperk, prsten ale i meč. Je vychytralá a ohnivá. Pozor na pusu a domýšlivost. Říká se jí i loupeživá hvězda. Pozor na finance a bohatství. Také mohou přicházet loupeže, pomluvy, agresivní útoky, režné rány. Letos vchází do kovového sektoru. Takže její síla bude závislá od harmonického prostoru. Je to kov v kovu, takže se cítí dobře a spokojeně ale může vytasit drápy, pokud ji to dovolíme. Pokud v průběhu roku pocítíme zmíněné problémy, umístíme do Severozápadu nádobu se stojící vodou.
Tato voda musí mít možnost se vypařovat. Můžete do ní, přidat i špetku soli.

Západ a hvězda ,,8”

Západ letos hostí zemitou ,,Bílou hvězdu prosperity a financí 8“. Nazývá se taky anděl bohatství a štěstí. Je to energie yangové země. Země jako hory, nebo valícího se kamene. Je to velmi silná hvězda prosperity a bohatství. Rozmnožuje to co je naakumulované. Tato hvězda napomáhá k lehkým
a plynulým finančním tokům. Tak aby byli vždy zabezpečené minimálně základné životní potřeby.

8 ,, Finance, prosperita”

V tomto případě je tok zem vcházející do kovu. Takže je vyživován světový směr, co není zlé. Hovoříme že přichází milí a zdvořilý host. Západ a ,,8ka“ nám sdělují že prosperita může přijít hlavně přes správnou komunikaci. Vědět co třeba říci, kdy a kde. Zem osmičky nám poskytuje vytrvalost, koncentraci, schopnost dělat věci opakovaně. Je velmi vhodné nacházet se v této místnosti. Pokud zde máme hlavní vstup, kancelář, nebo pracovnu, prosperita bude přicházet na základě naše činnosti a aktivity.
Vše ale jakoby lehčeji, příjemněji. Pokud zde spíme, nebo zde máme studovnu, meditační místnost
bude tato energie spíše kumulovat a udržovat to, co jsme získali již předem.
Můžete zde tvořit pohyb. Je zde vhodné světlo, svítící kamenná lampa, mírně oheň v kamenu,
fontána, zvuk, TV…

Jihozápad a hvězda ,,3”

Na Jihozápadě letos přivítáme hvězdu ,,3“ s názvem hvězda konfliktu a stresu, hvězda odměn i odplaty, fantóm neštěstí. 3ka je hvězda aktivního yangového dřeva. Je to dynamický a rychlý pohyb. Přináší aktivitu, kreativitu, ale i náhlou změnu, stres, netaktnost. Její projev je velmi rychlý a nestabilní, přichází rychlé jako blesk. Startuje nové věci ale i ničí co ji
stojí v cestě. Její projev je velmi rychlý a nestabilní, přichází rychlé jako blesk. Startuje nové věci ale i ničí co ji stojí v cestě.

3 ,, Aktivita, pohyb, zranění, hádky..”

3ka jako aktivní dřevo, nám vchází letos do měkké pasivní země. V dobrém to může být náhlá inspirace, nakopnutí, start, znovuzrození. V negativním je to ale velký nátlak, stres, agrese, útok, v tomto případě útok na ženu matku, rozbroje, neshody, hádky, konflikty, rozchody a rozvody. Je velmi důležité vnímat vliv této energie. Je nutné, aby nejstarší žena, žena matka nebila letos oslabená, vyčerpávaná, aby nepodléhala stresu a napětí. Dřevo narušuje stabilitu země.

Je nutno toto ošetřit, nejlépe použitím ohně svíčky, krb, sporák. Takže pokud máte na jihozápadě kuchyň, nebo kamna, bude daný vliv velmi výrazně kontrolován. Pracujte na svých partnerských a manželských vztazích. Starší a dospělé ženy, dbejte na zvýšený relax a práci se svým nitrem.

Jih a hvězda ,,1″

Jih v sobě letos uchovává hvězdu číslo ,,1“.

Je to pozitivní, bílá hvězda, která má název jako hvězda dobré reputace a pokroku. Představuje určitý zrod nové, pozitivní energie.
Je to energie, která má svou silu skrytou uvnitř sebe. Je to pohyb, přizpůsobivost ale i proměna.

Přináší možnosti vznešenosti, dobrého jména, dobrou pověst,
obzvláště pokud máte na jihu ložnici, nebo relaxační – meditační místnost.

1 ,,Finance, studium, cestování”

Pokud zde máte hlavní vstup, nebo pracovnu…, bude vaše prosperita růst na základě dobrého jména, nebo firemní značky. ,,1”ka podporuje i vzdělávání, inteligenci, chápání věcí do hloubky. Je to energie hluboké vody. Tato voda má schopnost použit to co je získané, hlavně osobní zkušenosti a moudrost. Hvězda ,,1” představuje element vody, která vchází do ohně na Jihu.
V tomto případě nám ale tento konflikt prvotně nevadí. Pokud by jste měli pocit že se na vás hrnou emoce, rychlé vnitřní pochody, až moc mentální svěžesti, můžete toto korigovat umístěním Dřeva v Jižní místnosti.

Jihovýchod a hvězda ,,5”

Jihovýchod hostí jednu
z nejsilnějších hvězd.
Je to hvězda číslo ,,5“,
která nese název jako hvězda nebezpečí
a problémů.

Její působení je často nepředvídatelné a spíše negativní. Představuje silného vládce, který spíše kontroluje a ničí.
Je to určitá agrese, hrozba.
Přináší často riziko finančních ztrát, neúspěchů. Mohou vznikat zdravotní problémy s trvalými následky.

5 ,,Nehody, finanční ztráty, nebezpečí”

,,5“ka je elementem země. Táto zem vchází letos do dřevěného světového směru. Zem nemá ráda Dřevo, nakolik ji výrazně kontroluje, ale ne konstruktivně. Energie země je zde spíše nervóznější, neklidnější a nakonec i agresivnější. Pokud aktivně využíváte Jihovýchodní místnost, dávejte si pozor na svůj majetek, vyhýbejte se spekulacím, hazardu, nepromyšlenému investování.

Pokud máte na Jihovýchodě Kuchyň, nebo obývák s krbem doplňte ku sporáku/krbu pevní prvek Země a do Jihovýchodní části místnosti, umístěte výrazný kov. Pokud zde máte hlavní vstup, používejte vedlejší vstup do Domu, nebo zde umístěte prvek kovu zvonkohru, sochu…, cokoliv.
Pokud zde spíte a nemáte možnost používat jinou místnost, znova doplníte kov a výrazně ošetřujte svůj trávicí systém, žaludek, slezinu, zvyšujte svojí imunitu…

,,Rekonstrukci interiéru nebo exteriéru v tomto světovém směru,
raději přesuňte na příští rok 2022”

Východ a hvězda ,,4″

Východ se letos stává výrazně aktivním a tvořivým světovým směrem.
Přichází zde zelená dřevěná hvězda číslo ,,4“. Je to hvězda akademického úspěchu a romantiky. Východ je energie aktivního yangového dřeva. ,,4ka“ je tvořivé yinové dřevo. Východ je jako mladá rostlinka, která má chuť a sílu růst. Je to energie Jara, silná, rychlá a náhlá jako blesk.
,,4ka“, dává rostlince pevnost, oporu, schopnost zesílit, zakořenit se, obrůstat překážky.

Je to taky energie proudícího vzduchu, jarního větru. Přináší pohyb, ale i prchavost, pohyb myšlenek a emocí. Táto hvězda v základu napomáhá ke vzdělávání, ke studiu. Podporuje inspiraci, tvorbu, estetiku, literární nadání. Je to energie rychlého, pružného myšlení, flexibility a přizpůsobení.

4 ,,Vztahy, romantika, studium, umění, kreativita”

,,4ka“ je taký hvězda romantiky, vztahů. Východ reprezentuje dospělého muže, těsně po dosažení dospělosti. Hvězda 4 představuje příchod dospívající ženy, dívky. Oba se setkávají v příznivém, tvořivém aspektu. Přichází velká podpora pro vznik nových vztahů, manželství, poznávaní opačného pohlaví. V negativním to může představovat přílišnou zhýralost, milostní aféry, až přehnaný zájem o to opačné. Pokud je to možné, neumísťujeme letos do Východu příliš velké množství vody.
Pokud zde máme více litrové akvárium, nebo wellness, je vhodné zde umístit více dřeva. Také pokud máme potřebu více konstruktivně ovládat tuto silu, můžeme zde umísťovat oheň.

Severovýchod a hvězda číslo ,,9”

Severovýchod v sobě letos uchovává ohnivou pozitivní hvězdu číslo ,,9“. Je to hvězda šťastných událostí a povýšení. Nazývá se taky jako Anděl moci.

Je to oheň, který vchází do země. Podporuje ji, vyživuje ji a ona mu dává možnost posunout svojí vnitřní sílu dál. Letos zde nedáváme žádné ochranné prvky. Zem severovýchodu, krásně pracuje s touto silnou
a přímou energií.

,,9ka“ symbolizuje slávu, úspěch, uznání, projevení se. Její využití dává vášnivost, charisma, vnímání, schopnost prezentovat se na venek. Taky může přinášet šťastné události, výhry, zábavu, oslavy. Je vhodné se v této místnosti nacházet, spát zde, aktivně tvořit. Pokud zde máte umístěný hlavní vchod, budou tyto atributy výrazně aktivovány, hlavně v dynamickém projevu.

9 ,,Finance, prosperita, pokrok v kariéře, sláva”

Celou prostorovou Feng Shui mapu, pro rok 2021, si můžete stáhnout ZDE.

V případě jakýchkoli dotazů, nebo v případě pomoci s upgrade vašeho prostoru, mne neváhejte kontaktovat.

Fridrich Peter – 724 773 861