Globální fórum za přežití člověka.

Z knihy – Skutočný svet pre skutočný život. Výběr z veřejné přednášky v Bratislavě,27.5.1993. Přednáší Zenový mistr Su Bong Sunim.

Nedávno jsem byl v Japonsku v Kjótě. Měli jsme tam velmi dlouhé sedmidenní setkání. Setkní neslo název  Globální fórum za přežití člověka. Na setkání se zúčastnilo mnoho významných lidí.

Fórum tvořili čtyři hlavní skupiny naší společnosti. V první byli politici – jej lídrem byl bývalý prezident Gorbačov a byli tam i další významní prezidenti různých krajin, například i více prezident USA. Další skupinu tvořili vědci – bylo tam mnoho významných vědců. Třetí skupinu tvořili zástupci různých duchovních směrů a hlavních duchovních cest. Čtvrtá skupina byla tvořená umělci.

Každá skupina byla tvořena ze 15-20 členů a dvou, tří vedoucích. Členové a vedoucí spolu diskutovali o tom, jak zachránit tento svět. Každá skupina hájila svojí sílu, moc a její dosah a svojí důležitost pokládala nad jiné skupiny.

Co bylo tedy úkolem těchto skupin? Při otevření hovořili: ,,Táto skupina je vytvořená kvůli přežití člověka a změně hodnot“. Všichni hovořili o přežití člověka. Ale co je to člověk? Co je to lidská bytost? Hovořili o přežití lidstva. Chápete? Ne o přežití tohoto světa, ale hovořili jenom: ,,Mne zachraňte!“ Není však možné zachránit jenom sebe. Pokud chcete zachránit sebe, musíte zachránit celý svět – hory, nebe, hvězdy, ozónovou vrstvu – úplně všechno.

Takže toto byl velký omyl tohoto fóra, protože bylo jenom za záchranu člověka.

Někdo si řekne: ,,Zachráním ozónovou vrstvu“. Ale proč? Jenom pro sebe? ,,Řeším znečistění vody“ . Proč ? Pro sebe?

Ne všichni lidé mají tyhle představy. Někteří fakt mají Velkou lásku a Velký soucit. Na tomto světě více než 5 a půl miliardy lidí. Ale kolik z nich se stará o přežití tohoto světa? Kolik z nich se stará o to, jak správně zachránit lidské bytosti a zachránit tento svět?

Pokud dosáhneme mysl před myšlením, dosáhneme své skutečné Já.  Tehdy vy a tento svět nejste nikdy oddělený.  Tehdy rozumíte svému vztahu k tomuto světu. Ve skutečnosti, nejste nikdy oddělení od tohoto světa i kdyby jste se o to snažili. Ale lidské bytosti se sami oddělují od tohoto světa.

Tedy správné cvičení znamená – vrať se ke svému skutečnému Já.

Toto není náboženství, to je skutečná práce lidské bytosti.