Kapka učení 6: studium Mysli, studium Ducha

Zapomeňte na tříměsíční rychlo kurzy, nebo třídenní turbo kurzy. Proč?

Slyšeli jste někdy příběhy například z oblasti bojových umění o tom, jak učitelé přijímali své žáky do učení? Takže, když se žák zdánlivě rozhodl dát se na cestu (budo, tčm, fs, …), často před oficiálním přijetím dělal mistrovi doslova sluhu. Vařil, uklízel, staral se o dům a okolí, o mistra i starší žáky. Často bývala práce vybíraná i podle toho co se chtěl žák učit. U bojových umění to bývala fyzicky namáhavá, nebo vytrvalostní práce. Nenápadně tak žák nabral sílu a vytrvalost. Ale nejdůležitějším prvkem byl čas. Ochota doslova pár let pokorně, trpělivě a oddaně jen plnit příkazy bez jistoty že se stane žákem. Tento čas byl důležitý jak pro mistra, mohl pozorovat jak se žák vyvíjí a jakým je člověkem, tak také pro samotného žáka, mohl si uvědomit zda skutečně chce podstoupit výuku, zda je ochoten obětovat život nástupem na novou cestu.učeníByla to absolutní oddanost nevědomosti. Žák vůbec nevěděl, co ho čeká, co bude učen a ani to, zda sám někdy překročí linii z žáka na mistra.

V dnešní marketingové a v každé situaci pojištěné době jsme o tuto zkušenost ošizeni. Všeho máme dostatek a za příznivých podmínek. Činí nás to línými, nejsme schopni jít do hloubky věci a nevědomky tím podporujeme tzv. rychlo kvasné kurzy a od všeho chceme certifikát profesionála.

Nelžeme sami sobě.   Připravovaná škola Čínské Metafyziky je v každém ohledu ,,základní školou“. Doba dvou let, na pouhé nabrání určitého množství teoretických informací, je to minimální minimum. Doba na skutečné učení v praxi, nemá konce…

Každá výuka má 4 vrstvy.  Teoretickou, praktickou, vnímání a vnitřní pochopení.

učení

  1. Teorie popisuje vše, co jsme schopni racionálně pochopit. Teorie ve Feng Shui je někdy lehká, někdy těžká, někdy zábavná a někdy nudná… Ale vždy je krásná, pokud chceme jít do hloubky.
  2. Praxe hovoří o učení se ze zkušeností. Říká se, že žák ovládá teorií a učitel výjimky z teorie. Pokud máte přečtenu více než jednu knížku o Feng Shui a máte pocit, že si dané knížky navzájem protiřečí, tak vězte, že obě mohou mít pravdu a přece může být vše jinak. Ve Feng Shui pracujeme s absolutními a relativními informacemi. Relativní popisuji a zachovávají skutečný život.
  3. Senzibilita – vnímavost, je nutná abychom nebyli tabulkoví odborníci, ale věděli, kdy co a jak použít a kdy nedělat nic. Také je zde vnímání prostoru a energie, vědět kdy co funguje a kdy ne. Praxe Qi Gongu může být návodem k vnímavosti…
  4. Pochopení podstaty. Feng Shui, TČM, Astro, Bojová umění, bývávala kdysi cestou ( Do, Tao…), životní cestou, vnitřním splynutím. Toto se nedá naučit od někoho. Je to klid starých mistrů, kteří si hrají s informacemi, s prostorem. Je to o poznání světa, sebe a sebe ve světě.

Stará báseň o učení Feng Shui říká: Když jsem nestudoval Feng Shui, byla hora horou a voda vodou. Když jsem začal studovat Feng Shui, nebyla hora horou, ani voda vodou. Když jsem se naučil Feng Shui, byla hora zase horou a voda vodou.

Hora a Voda

Neříkám, nestudujte v krátkých kurzech.  Pro poznání pravdy se dá použít všechno. Buďte jenom bdělí a stůjte nohama pevně zemi. Číňané (čest výjimkám), mají západní lidi za blázny a pohrdavě mávají nad námi rukou. Nedávejme jim záminku k této činnosti. Studujme do hloubky, upřímně, tvrdě a ukažme, že jsme hodni učení.

A na závěr jedna informace. Možná jste slyšeli motto: bez žáků by nebylo učitelů. Je to pravda. Jeden z mých učitelů říkává –  ,,Učím Feng Shui proto, abych byl sám dobrým studentem“. Za tohle sám děkuji všem minulým, nynějším, i budoucím studentům.

 

napsal Fridrich Peter