Kapka učení 8.: Beskydská Godula

 

Krásní pohled na Severní stranu Goduly (737 m n. m.). Z pohledu Feng Shui, z této strany generuje hora fázi – element kovu.  Kov je symbolem autority, moci, systému, síly, schopnosti vnímat hranice své i jiných. Kov hovoří také o vibracích, senzibilitě, shromažďování informací zvenčí dnu a také o vytrvalosti.

Žít při takové Hoře, znamená Slot Gacor být pod vlivem těchto vlastností, které se vnášejí do energetiky člověka, nebo domu. Může to být skvělá podpora z pohledu osobní astrologie, anebo výborní podpora pro Dům, jako takový. cinque-elementi-300x208

Podrobní informace exteriérového Feng Shui, nám poskytují návod, jak být v souladu s energií Hory. Jedná z informací popisující kvalitně umístěnou horu hovoří, že do roku 2044, je vhodné mít silnou horu z pohledu našeho domu na Severovýchodě, Severozápadě, Západě a Jihu.

Historie Hory:

Tajemná hora Godula, zvaná také Hodovnice, je spojená se starými Slovany. Bývalo zde pohanské obětiště a pořádaly se tu velké hody. Podle pověsti zde pramenila živá voda, která uzdravovala poutníky. Hora poskytovala úkryt též pronásledovaným evangelíkům v době temna.

Název GODULA – Slovo „god“ v praslovanštině znamenalo jakékoliv časové období, přičemž později Slot Online se význam zúžil na „rok.“ Podle toho byly pojmenovány hody, zřejmě protože se slaví jen jednou v roce. Proto se hora nazývala Godovnica.

  • Hora je také opředena pověstmi. Kromě pokladu černé kněžny se zde ukrývá Ondrášův poklad.

    zbojník Ondráš

    zbojník Ondráš