Nový Čínský Rok 2021 – 1 část: Význam roku

3.2.2021 o 23:00, nám začal další nový rok – rok Kovového Buvola. Co to vlastně znamená a jaké možnosti nám to přináší, si popíšeme v tomto článku, nebo je můžete vzhlédnout ve videu.

Kompletní Almanach pro rok 2021, si můžete stáhnou ZDE.

Základní interakce: Energie nového roku je jako příchod dítěte, které má svůj charakter a potenciál.
Stejně tak velmi podobné vlastnosti, budou mít i děti rozené v tomto roku. My jsme v tomto vztahu jako rodiče, hostitelé, kteří se snaží pochopit možnosti a odkaz této příchozí energie.
Vyzívá nás, oznamuje a připomíná co je zač. Je zbytečné ji měnit a předělávat.
Konstruktivní je naslouchat, vnímat, učit se a rozmlouvat o možnostech. Jet v toku.

Obrázek víš, je jako rodní list aktuálního roku. Popisuje rok, měsíc, den a hodinu jeho narození. Je to stejné jako u každého z nás. Popis který zde budu uvádět, je všeobecný z pohledu různých oblasti života a u každého z nás se jeho projev může lišit.

Rok a význam:
Kovový Buvol: Vyvážená stabilita i schopnost tvořit nové věci. Dostatek vnitřní energie schopná opřít se sama o sebe. Energie Buvola zároveň postrádá dynamiku a pohyb. Je pomalejší a hloubavější. Je to energie Yinové, měkké země. Stojí, pozoruje, nehýbe se. Buvol je posledním měsícem zimy, kde v temnotě a v chladu čeká nový život v latentní podobě. Rok má taky tuto podobu. Je v něm ale i život. Malá rostlinka jakoby zamrzlá v ledu, čekající na první teplo a sluneční louče. Je to zároveň i skrytá agrese, která se může náhle projevit a taky se rychlé schovat.
Buvol je definován zemí, to znamená že může být starostlivý, emocionálně v rovnováze, citlivý, potřebuje vyjádřit své pocity. Je přátelský, rád se zdržuje doma, udržuje pevně své vztahy, nebo na nich lpí. Musí si dávat pozor na závislosti, línost a přehnanou pasivitu. Přívlastek ,,Kovový“ je jednou z pěti možností projevu Buvola i všech 12ti znamení. Yinový kov, který letos přichází s Buvolem, je jemný a zářící. Je spíše konzervativní, stažený, na ústupe. Má svůj skrytý potenciál v pohybu nahoru i dolu. Je soutěživý i praktický. Vnímá krásu a tvoří systematičnost, organizuje, je poctivý, morální, dobrý. Je jako šperk, zářící, elegantní, okouzlující. Je talentovaný a nebojí se jej ukázat.

Měsíc a význam:
Kovový Tygr: Rytíř v kovové zbroji.
Možnost velkého úspěchu v životě, schopnost dosažení mnohých věcí, možný vnitřní zápas, odolnost vůči stresu, vůdce, aktivita, pohyb, akce, vytrvalost, systém, praktičnost.
Toto jsou vlastnosti měsíce narození roku.
Měsíc popisuje naši kariéru a vše co nás předchází, jako naší rodiče, nadřízení, učitelé. Je to všeobecná informace o interakcí vnitřních energií, které budou vstupovat do kariéry. Použijme to nejlepší a nejvhodnější. Pozor na zbytečnou tvrdost a boj.

Den a význam: Vodní Kůň:
Spojení vody a ohně, přináší pohyb mezi materiálnem a spirituálnem. Potřeba svobody, projevení se, volnost, společenskost. Praktickost a pragmatičnost, množství životních zkušeností a schopnost je používat.
Toto jsou vlastnosti dne narození roku. Den popisuje naše vztahy, ale i nás samých, to jak se prezentujeme uvnitř i navenek. Máme zde vnitřní zápas mezi vodou, která klesá a ohněm který stoupá. Je nutno rozlišit kdy jet nahoru, do boje, radosti vpřed a kdy počkat, klesnout, zahloubit se. Pomoc přichází od předem zmíněného Tygra.
Tygr představuje dřevo které pomáhá vodě a ohni lépe spolupracovat.
Tygr je astrologickým kamarádem Koně. Mají velké a pevné svazky. Spolupracují a tvoří spolu. Naše vztahy mohou letos podporovat naši kariéru a naopak. Taky kariéra, může přinést nové vztahy a známosti.

Hodina a význam: Vodní Krysa:
Velká úspěšnost v materiálním světě, mnoho aktivní energie, mnoho zásob energie, razantnost, přímost, cílevědomost, zvědavost a chytrost, stratég.
Hlídaní emocí, pragmatičnost, jemný navenek- strnulejší uvnitř. Toto je potenciál Dne narození roku.
Den vypovídá o všem, co vychází z nás a přichází po nás, to jsou sny, vyze, cíle, děti a studenti. Vodní Krysa, sebou nese velmi silnou vodu. Voda je o vnitřní moudrosti, kontemplaci, vedení. Krysa má velkou podporu od roku, od Buvola. Přináší podporu pro vztahy, svazky, manželství. Krysa nám letos doporučuje vše studovat do hloubky. Všechny cíle a vyze promyslet, zdokonalovat, tvořit systémy, tvořit základy. Je nutno být trpělivý. Důležité a velké věci ukázat světu až příští rok.

Dominantní a řídící Qi – energie roku:

Pokud vneseme do energie nového roku trochu geometrie, vznikne nám následní koláč, tvořen z pěti prvků. Každý prvek má svůj význam, sílu a osobní prospěch pro každého z vás. Dle síly jednotlivých prvků, můžeme vidět, co bude letos nejsilnější a co nám bude nejvíce vládnout.

Nejvíc bodů 75 má prvek Vody. Voda nese moudrost, zkušenosti a schopnost tyto zkušenosti dál využít ve hmotním světě. Je spíše pomalejší, hloubavější, ale v její hloubce je ve skrytu velký pohyb a tlak. Další silný element je Kov. Tento má rád systém, řád, sílu, pevnost, možnost vládnout a držet vše pod kontrolou.

Kov zároveň vyživuje Vodu a tedy je zde možnost na základě kontroly Kovu použít tuto sílu na vnitřní rozvoj, hloubání a bádání. Pokud se podíváte do svých astrologických map nebo posudků *, naleznete zde pojem Vládce dne.
Je to váš osobní element. Tento dává dalším prvkům nové vlastnosti a možnosti projevu. Nahlédněte na svůj element a vnímejte co bude výrazně podpořeno ve vašem životě z pohledu silného Kovu a Vody přicházejícího roku.

(*Zákazníci a studenti Real Feng Shui, mají vytvořený astro podklad, který je součástí Feng Shui konzultace, nebo studia. Pokud máte o Astro mapu zájem, požádejte o ni. )