Proč študovat klasické systémy?

 

V dnešní době je velmi oblíben výraz ,,Tradiční“, jako potvrzení pravosti naší cesty v daném vzdělávacím systému, do kterého vkládáme svůj čas i finance. Máme možnost studovat Tradiční medicínu, Tradiční Feng Shui, Tradiční…

Žal samotné slovo Tradice, má s opravdovosti toho kterého systému jen velmi málo společné. Jen taková TČM (tradiční čínská medicína), se ve skutečnosti rozděluje na Klasickou a Tradiční. Klasická medicína bere do úvahy komplexnost člověka již od nebeských – osudových vrstev, pomocí systému Ba Zi – astrologie. Samotní léčba a účinky pak vyznívají poněkud jinak. Tradiční medicína, pracuje samozřejmě s tak krásně znějící, ,,skutečnou příčinou nemoci“, ale také chápe jak je dobrá nemoc výdělečná.

Tohle se rovněž týká Tradičního Feng Shui, které z degenerované Klasiky vyňalo dobře vypadající, vše zachraňující, marketingově lákající postupy. Postupy, které jsou plné symboliky, Ba Gua zrcátek nad dveřmi, křišťálovými koulemi ve dveřích, půl kruhových rohoží, číselné symboliky rybiček v akváriu či množství nepochopených a překroucených výpočtů, technik a samotného vnímání prostoru jako takového.15

Důvod těchto změn je samozřejmě v poptávce západního světa. Možná jsme byli oklamání krásným obalem, nebo jsme jen sami chtěli něco rychlého, 100 procentního ale v každém ohledu jenom Instantního. Jak řekl učitel – je to jako učení z Mc Donald‘s.

 

Jak posoudit autenticitu skutečné tradice

Nejlepší způsob vždy bude zkušenost samotná. Někdy možná chceme věřit věcem, které ne vždy vypadají prakticky, nebo reálně. Také můžeme mít pocit, že potřebujeme získané informace více obhajovat před jinýma a ani nevíme proč. Pravdu obhajovat nemusíme. Často když člověk absolvuje něco, co možná není až tak OK a když pak chce nastoupit na kvalitnější cestu, již nemá dostatek sil, času, peněz… Můžeme to vnímat jako určitou selekci žáků, ale spíš to dodatečně vytváří hněv a nedůvěru již v ničem…

O praktikách skutečného Feng Shui byl již dávněji napsaný článek: http://fengshuiforlife.eu/tydenni-kousek-uceni-4-jak-pracuje-tradicni-feng-shui/

 

S čím vším se potkáte v nově připravené škole Feng Shui a Čínské Astrologie

Nahlédneme do základní metafyziky, tvorby trigramů, Yinu a Yangu a proměnlivosti Wu Xing (pěti pohybů, elementů).

4

 

Naučíme se pracovat s kompasem, jako nepostrádatelnou pomůckou každého praktika Feng Shui.

5

 

Probereme množství výpočtových a vyhodnocovacích technik, v interiéru i v exteriéru. Budeme je dělit na systém San Yuan (tři cykly) a San He (tři harmonie). Vše bude probráno do co největší hloubky s informacemi starých klasických spisů.

2

 

Vše dostatečně procvičíme a vyjasníme si jak použít tu kterou metodu ve Feng Shui.

1

 

Každý z postupů, má svojí historií, aplikaci, relativitu, je víc či méně důležitý vzhledem od zkoumaného objektu. Vysvětlíme si spojení a nadřazenost té které aplikace.

7

 

Důležitou součástí výuky bude vnímaní času přes techniky Ba Zi a Ze Ri

9

 

Zahloubíme se do tajů exteriérů z pohledu horský a vodních draků, pohlédneme na použití urbanizmu a staré architektury, nebo začlenění staveb do přirozeného exteriéru.

10

 

 

V pokročilé škole Feng Shui probere kromě Astrologie i specializované techniky například ze systému Xua Kong Da Gua – 64 Hexagramů, Yinove Feng Shui a obeznámíme se i s historií sakrální architektury, geometrie, posvátných staveb….

13

 

Těším se na střetnutí s Vámi, společném vzdělávání, debatě a praxi v systému klasických čínských věd.

Studium Feng Shui a Činské Astrologie, ,,Praha – Ostrava – Brno“ – Září 2016

Napsal Fridrich Peter