Symbolika Buvola

Milý zájemci o Čínskou metafyziku. Již jen pár dnů zbývá do ukončení starého roku a začátku roku nového. Přesně 3.2.2021 začne vládnout rok Kovového Buvola. V tomto článku si popíšeme symboliku Buvola ne jenom v Čínském, ale i celosvětovém měřítku, v různých kulturách a národech.

Buvol – Býk, symbolizuje v mnoha starých kulturách průraznost a sílu. V Paleolitickém jeskyním umění byli velcí Zubři (zubr a pra tur) vedle koní, nejdůležitějšími motivy.

Pratur jistě imponoval jako ztělesnění vitální mužské síly, přesto nemá z hlediska symboliky jednoznační význam. Jeho síla a divokost imponují, avšak hrubá brutalita útoku nahání strach.

V dějinách náboženství sehrává velice významnou roli, která se projevuje v býčích kultech, jež se soustředí především na jeho plodivou sílu. Stejně tak významné jsou i rohy, které připomínají srpek měsíce. Jinak existuje bezpočet symbolických ritů spočívajících v přemožení býka a jeho obětování.

Kulty staré Kréty, jež patrně v podobné formě znaly i jiné kultury, dělají z býka objekt rituálních tanců, při nichž jej tanečníci přeskakují.

Zatím co na práci byli volové, nevykleštění býci se často uctívali jako ztělesnění plodných přírodních síl, například egyptský posvátný býk Hapi (Apis – bůh záplav) se dokonce mumifikoval.

S býkem se mnohdy spojuje plodnost, smrt a zmrtvýchvstání, například v pozdě antickém Mithrově kultu. Krétský Minótauros, napůl člověk a napůl býk, je vězněn v labyrintu a později ho zabije hrdina Théseus.

Býčí zápasy nelze chápat pouze jako sportovní událost, ale jako ritualizovanou formu starých středověkých býčích her, jež končili obětováním respektovaného i obávaného představitele nespoutaných přírodních sil.

Astrologické symbolice je Býk druhým znamením zvěrokruhu, zemským znamením, a lidem v něm zrozeným se připisují vlastnosti jako těžkopádnost, vázanost na dům a půdu, stálost a vitalita. Je to znamení, v němž se také spojuje pozemské a světské, aby se dosáhlo větší hojnosti.

Bůh Šiva jezdí na buvolu jménem Nandin.

Býk byl znamením celého vesmíru a často oral Zemské – Nebeské brázdy (známé i u Slovanů).  V Indii je kráva dodnes posvátným zvířetem, které se nesmí zabít. Je ztělesněním Matky Země, představuje mateřskou výživu bez obětí. Nemá potřeby zabíjet, aby nakrmila své děti. Je znamením hvězdným i měsíčním. Její rohy připomínají srpek měsíce a mléko Mléčnou dráhu.

V Egyptě byla atributem bohyní Nut a Hathor, v Babylónii patřila bohyni Ištar a ve staré Sýrii symbolizovala bohyni plodnosti Astarte.

V keltských legendách se kráva objevuje jako průvodce cyklem znovuzrození. Bílý býk byl zasvěcen bohyni plodnosti Friggy. Pro křesťany byl významným symbolem pevné a silné víry a spolu s Oslíkem byl jeden z prvních svědků při narození Ježíše Krista.

Na volu jezdil zakladatel taoismu Lao-c´. Toto zvíře představuje dřinu, sílu i bohatství. Pro buddhisty je bílý vůl symbolem kontemplativní moudrosti.

Tyto síly a energie jsou spojeny s první čakrou zvanou Muladhara (kořen a opora), která je barvy červené a nalezneme ji v oblasti kostrče (pánevního dna) mezi hrází a konečníkem. Představuje základní centrum, energetickou základnu, kořen energetického systému ostatních čaker. Může být přes ní přijímána energie Země, přírody a krajiny a může zde docházet k její transformaci. Rozvíjí životní sílu a energii, dodává vůli k životu, sebezáchovu, vytrvalost, spojení se Zemí a přírodou. Schopnost prosadit se. V negativní stránce pak egoismus, sobectví, setrvačnost a lenost.

Další informace k novému roku, si můžete přečíst ZDE.