Astrologie nového roku 2021

Tak jak po každý rok, i letos nahlédneme do tajů astrologie a budeme se snažit pochopit co nám nový rok a jeho vlivy nabízí. Jaké možnosti přichází pro té které znamení, si můžete přečíst níže, nebo shlédnout ve videích.

Kompletní Almanach pro rok 2021, si můžete stáhnou ZDE.

video 1 – krysa/buvol/tygr

Krysa

Zi – 子: Yang voda, aktivita, dynamika, zvědavost, chytrost, extrovert, emočně chladnější.
Lidi narozené po 4 Únoru v letech: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008,
2020, 2032…

Info pro rok 2021: Krysa má s Buvolem a tudíž s aktuálním rokem velmi výrazné a harmonické spojení. Toto spojení nazýváme jako 6 harmonií. Je to velká podpora ve spájení se na úrovní vztahů a spolupráce.  Je zde výrazná možnost, pro vznik nebo podporu pevného, mnohdy manželského svazku. Je to výzva ke vhodné spolupráci a komunikací. Pokud přijde podpora od lidí, využijte ji. Buvol přináší možnost lehkého získaní bohatství. Vnímejte možnosti a získávejte informace o možných aktivech.  Hledejte růst, věnujte se a studujte i nové věci. Můžete se zaměřit i na něco speciálního, netradičního. Krysa a Buvol spolu tvoří tak element Země to znamená pevnost a stabilitu ale i element Vody, která hovoří o moudrosti a intelektu ale i pohybu. Zkuste se zaměřit na on-line prodej. Moudrost a informace nabírejte i přes literaturu a umění. Výrazně silná chuť vzdělávání bude hlavně v měsíci Prasete, co je listopad, nebo také ve dnech prasete podle astro diáře. Krysa má taky možnost vylepšit své společenské postavení. Pozor ale na vnitřní tlak a neklid. Zbavte se úzkosti a strachu. Dotáhněte do konce své zkoušky a certifikace.

Podporujte svou imunitu a celkové zdraví. Je možné, že vaše tělo bude potřebovat více péče s vnitřní harmonií. Všechny nevhodné fyzické příznaky konzultujte s odborníky. Pozor i na psychickou rovnováhu. Neudržujte se v melancholií. Hledejte radost ve všem kolem. Vždy vnímejte světlou stránku věcí. Vyhýbejte se příliš pasívním, Yinovým a temným místem. Také je vhodné vytvořit si finanční rezervu, spíše neriskovat a mít správné informace kolem finančních transakcí a možností.

Buvol:

Chou – 丑: Yin zem, expresívnost, citlivost, stabilita, spolehlivost, přátelskost, pasivita, závislosti.
Lidi narozené po 4 Únoru v letech: 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033…

Info pro rok 2021: Buvol představuje vládce aktuálního roku. To znamená, že se zesiluje vše, co v sobě nosíme. Vše na čem jsme doposud pracovali, ale i to čemu jsme nevěnovali dostatečnou pozornost. Je potřeba pracovat na svém sebezdokonalování. Energie roku přináší podporu pro rychlé a snadné učení se. Je vhodné se věnovat jemnějším věcem a vnímat krásu života. K prospěchu je literatura a umění. Pozor ale na přílišné zjemnění až stagnaci, aby nevznikali pocity osamělosti, nepochopení, nestraňte se lidí. Energie roku vás dostává do centra dění a pozornosti. Využijte toho a buďte prospěšný celku.

Letos dbejte na své vztahy. Pomocí bude správná komunikace. Pokud tomu nebudete věnovat pozornost, mohou přijít zbytečné pomluvy, rodinné spory, oslabení dobrého jména a pověsti, oslabení společenského postavení. V extrémním případě by mohlo dojít až k soudním procesům. Letos přináší i podporu v autoritě, smělosti, statečnosti. Buďte rozhodní a neodkládejte věci. Pracujte na efektivitě svých činů. Vládce roku dává sílu tvořit ale i ničit. Vhodně tuto sílu používejte. Zbytečné emoce nejsou vhodné. Zbrklost může přinést ztrátu, nebo dokonce zranění.  Ve financích je vhodná obezřetnost. Pokud to není nutné, nezadlužujte se, ani nepůjčujte finance.

Tygr:

Yin – 寅: Yang dřevo, aktivita, pohyb, proměna, odvaha, vnitřní konflikt.
Lidi narozené po 4 Únoru v letech: 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034…

Tygr je letos pod vlivem výrazné Yangové – hřejivé síly, která napomáhá zmírňovat problémy všeho druhu. Snižuje napětí a stres. Přichází vliv charisma, moudrosti, vznešenosti. Bude podpořená dobrá pověst, prestiž. Je to dávka nadšení a energie. Vyhledávejte nové kontakty. Tyto následně použijte do svého nového podnikání, nebo posilněte své stávající služby, obchod, management. Buďte otevření i novým partnerským vztahům, přichází podpora nalezení vhodného partnera, nebo dokonce sňatku. Ve všeobecnosti by to měl být spíše šťastný rok ve vztazích partnerských i všeobecně. Dobré vztahy mohou následně podpořit i vaši kariéru. Přijímejte uznání a slávu. Naslouchejte učitelům a rádcům a použijte to pro svůj růst.

Vyhýbejte se pocitům bezmocnosti, nebo depresím. Vše má zároveň svůj čas. Nevzdávejte se, i když budete mít pocit, že věci stagnují. Věřte sobě. Nevěnujte pozornost osamělosti, nestálosti. Vhodně plánujte a mějte ve věcech pořádek a jasno. Buďte rozhodní. Dávejte si pozor na práci s velkými finančními obnosy, s jejích transakcí, zpravováním, pozor na rizikové investice. Letos je pro vás vhodnější držet se ve společností mužů, abyste nepropadali ženské melancholií. Byla by to zbytečná brzda na vaše cestě.   

Video 2. Zajíc-Drak-Had

Zajíc:

Mao – 卯: Yin dřevo, činorodost, aktivita, čistotnost, přímost, citlivost až přecitlivost
Lidi narozené po 4 Únoru v letech: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035…

Buvol letos Zajíce vyzívá k větší trpělivosti, sebereflexi, k oddychu.
Letos je nutno použít vše co jste nahromadili za uplynulá léta, od znalostí, energie, až po finance. Dejte si na všechno více času a raději přemítejte
a pracujte na svých snech a plánech, které zrealizujete v příštím roce. Dovolte si odýchnout a věnovat se svému vnitřku. Spoléhejte na sebe, použijte svoji vlastní sílu. Vzdělávejte se a investujte do vzdělávání.
Buďte přísní na sebe, ne na druhé.

Pracujte velice opatrně s financemi. Do všeho se letos pouštějte s klidem a spíše pomalým tempem. Netlačte na svojí kariéru ani na druhé lidi. Dávejte si pozor na vhodnou komunikaci. Dbejte výrazně na dodržování zákonů, aby jste předcházeli pokutám a trestům. Komunikujte jasně, zřetelně a čistě. Vyhýbejte se Yinovým až stagnujícím místem jako jsou hřbitovy, pohřebné prostory, nemocnicím, nevhodným a energeticky zvláštním prostorům.
Zvládejte své potíže a problémy s vnitřní sílou a klidem. Starejte se o své blízké, travte s nimi více času.

Drak:

Chen – 辰: Yang zem, výživa, podpora, mentální aktivita, informovanost, menší empatie.
Lidi narozené po 4 Únoru v letech: 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2026

Drak je v tomto roce pod výrazní silou hvězdy Měsíce. Je to energie yinové měkké, ženské energie. Podporuje komunikaci, řešení konfliktů na úrovni
komunikace. Napomáhá harmonizovat emoce, náladovost.
Posiluje spravedlivost, nestrannost, finanční podpora hlavně akumulace.
Měsíc vyjadřuje talent v literatuře, chytrost, učení se. Dává možnost ženám, podchytit a použit svou hlubokou vnitřní, ženskou energií. Pro Draka je vhodné nastartovat nové podnikatelské plány a aktivity. Doporučuje se otevřít se i novým pracovním pozicím, nebo celkové změně zaměstnání.
Vhodná volba přichází přes element země, to je architektura, design, informační technologie, poradenství, Feng Shui. Hledejte i alternativní zdroje příjmů. Dávejte si pozor na rizikové aktivity. Zdraví a bezpečí je letos na prvním místě.

Vnímejte aktivně svou komunikaci, aby nedocházelo k zbytečným konfliktům, pomluvám až k agresi a tím i oslabení vaší pozice v zaměstnání, nebo překážky při získávání bohatství. Pozor na perfekcionizmus. Nemusíte být ve všem dokonalý. Pokud se zapletete do hádek, nebo budete přímo nuceny reagovat na daný spor, jednejte vždy s nadhledem a správně. Poslouchejte a přijímejte názory i od jiných. Nepropadejte netrpělivosti, náladovosti, podráždění. Učte se přirozené komunikaci a naslouchaní.

Had:

Si – 巳:Yin oheň, inteligence, jasnost, smysl pro detaily, lehkost, pýcha, hrdost.
Lidi narozené po 4 Únoru v letech:1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037…

Had je kamarád s Buvolem, co mu přináší podporu v komunikaci,
ve spájení se s jinýma, podpora ve spolupráci. Může přijít pomoc od výše postavených osob. Využijte toho. Přichází i podpora pro finance a investice. Štěstí a prosperita. Důvěřujte svým schopnostem a aktivně pracujte na své kariéře. Je zde možnost kariérního růstu.

Nenechte se ovládat a ovlivňovat plytkými lidmi a ani se nepouštějte do zbytečných neužitečných debat. Hlídejte si své soukromí a nenechte se obtěžovat, trápit, nebo zatáhnout do pomluv a hádek. Mohlo by vás to stát finance a problémy až na úrovni zákonů. Hlídejte a prověřujte obchody, do kterých vstupujete. U velkých plánů a kontraktů, používejte rady právníků a odborníků. Dopřejte si kvalitní a dlouhý spánek. Vnímejte a pracujte na svém nitru. Tište své emoce a neklid. Buďte vnitřně pevný a nepropadejte úzkostem.

Video 3. Kůň/Koza/Opice

Kůň:

Wu – 午: Yang oheň, nezávislost, charisma, estetika, empatie, slabá odolnost vůči stresu.
Lidi narozené po 4 Únoru v letech: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038…

Kůň má letos podporu od svých přátel. Přichází podpora a nové příležitosti.
Neváhejte se zviditelňovat na veřejnosti. Budou kolem vás lidi, kteří vás podpoří a pomohou od nástrah a nebezpečí. Letos bude podpořen váš charakter, vznešenost i zdraví. Nebojte se svých oponentů a konkurence.
Ošetřujte své partnerské a manželské vztahy. Žijte s nadhledem a s radostí jako správní svobodný Kůň. Nenechte se emočně a mentálně oslabit.
Pokud přijdou nezdary a neúspěchy, udělejte vše pro nápravu, ale jen tolik kolik můžete. Netrapte se nad tím co nejde. Učte se i novým věcem a dejte možnost projevu novým nápadům.

Věnujte dostatečnou pozornost svým výdajům. Pozorně a rozvážně kontrolujte svoje finanční možnosti. Nepouštějte se do spekulací a pokud možno nezadlužujte se. Věnujte pozornost své rodině a svým blízkým.
Neponocovat. Pozor na krátkodobé vztahy, aféry, nevěry.

Koza:

Wei – 未: Yin zem, společenskost, intuice, komunikativnost, zahledění se do sebe.
Lidi narozené po 4 Únoru v letech: 1967, 1979, 1991, 2003 , 2015, 2027, 2039…

V tomto roce přichází pro Kozy možnost velkých změn a jen na vás záleží, jestli dané změny budou konstruktivní, nebo destruktivní. Přijímejte změny. Letos se budete muset vyjádřit k mnoha věcem, abyste se posunuli dál. Nebojte se toho. Dostanete možnost podpořit svojí moc a autoritu, ale zároveň se nesmíte bát pustit to staré a známé. Přijdou i výzvy a možná překážky, které jsou hlavně zkouškou. Buďte trpělivý, reagujte na okolnosti, ale zároveň jim nechte jejích vlastní tempo projevu a řešení. Vše používejte s obezřetnosti a k ničemu se nepřipoutávejte. Můžou přijít finance ale i jejich ztráty. Můžou přijít přátele ale ji jejich zrady. Všechno je to jen další životní vývoj. Dokončujte staré věci. Pokud přijde změna práce, nebo podnikání, přijměte to bez zbytečného boje, jsou to nové příležitosti.
Důležité a velké věci odložte na další rok.

Věnujte zvýšenou pozornost svému vnitřku. Ošetřujte své emoce, posilujte svůj klid a duševní pevnost. Relaxujte. Dbejte na správnou komunikaci a nenechte se ovládat pomluvami. Řešení konfliktů neodkládejte, ale věnujte jim plnou pozornost. Závisí na tom vaše dobré jméno. Jezte střídmě a zdravě. Pozor na rizikové sporty a nepromyšlené aktivity. Opatrnost je na místě. Pozor na doklady a dokumenty.

Opice:

Shen – 申: Yang kov, materiálnost, pragmatičnost, množství energie,
přílišná kontrola.
Lidi narozené po 4 Únoru v letech: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040…

Opice je letos jedno z nejvýraznějších a podpořených znamení.
Přichází podpora a síla Draka, jako významné hvězdy. Letos máte velkou podporu k dosažení úspěchu, k dosažení plánů a snů. Taky je zde podpora k aktivnímu řešení překážek a dlouhodobých zacyklených problémů.
Pracujte aktivně na své kariéře a financích. Vyhledávejte a přijímejte nové kontakty. Pracujte na nových projektech nebo dotáhnete do konce ty staré a skryté. Máte možnost podpořit svůj aktuální vztah, nebo nalézt nový a dlouhodobý. Budou k vám přicházet lidé s vysokým postavením. Přijímejte jejích rady a pomoc.

Pracujte na své efektivitě. Vyhýbejte se omamným látkám a alkoholu.
Mohly by vzniknout zbytečné problémy s tím spojené. Pokud se zapletete do hádek, jednejte s klidem a s rozvahou. Buďte opatrný při práci s ostrými předměty. Hlídejte si svůj majetek a cennosti.

Video 4. – Kohout/Pes/Prase

Kohout:

You – 酉: Yin kov, integrita, důstojnost, nezávislost, konzervativizmus,
emoční plochost.
Lidi narozené po 4 Únoru v letech: 1969, 1981, 1993, 2005 , 2017, 2029, 2041…

Kohout bude zažívat rok plný štěstí. Kohout je spolu s Hadem kamarád s Buvolem a tedy je zde silné propojení s vládnoucí roční energií. Je to rok sběru úrody, tedy všeho o čem jste vždy snili a na čem jste doposud tvrdě pracovali. Získávejte nové kontakty, přijímejte podporu a dary. Budete mít schopnost i z problémových nebo ze složitých událostí udělat konstruktivní a positivní výsledek. Překonáte všechny konflikty. Komunikujte jasně, všechna nedorozumění se promění v pozitivní výsledek. Budou podpořené vaše vůdcovské schopnosti, sil a moc. Buďte odvážný, dodělejte důležité zkoušky, zvyšujte své vzdělání. Všechno toto zvýší vaše společenské postavení a přinese kontakty a následně podporu od vlivných lidí.
Důvěřujte svým partnerům.

Udržujte optimistickou náladu. Pozor na práci s ostrými předměty.
Dbejte výrazně na své zdraví, prevenci a bezpečí. Pozor na nepřemyšleny výdaje. Vyhýbejte se hazardu, dodržujte předpisy, dělejte si finanční zásoby. Rok vám přináší sílu a rychlost o to více ale dbejte na svojí komunikaci, zbrklost, přehnanou upřímnost nebo prchlost. Pracujte na klidu své mysli.
Všechny kroky starostlivě zvažte a prověřte. Vystavujte na venek jenom to co máte na 100% zvládnuté.

Pes:

Xu – 戌: Yang zem, společenskost, vřelost, dosahování věcí, loajalita, ignorance.
Lidi narozené po 4 Únoru v letech: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030…

Pes má štěstí a radost na své straně. Je to rok plný dobrodružství, radosti
a spokojenosti. Přichází vnitřní naplnění, schopnost těšit se z maličkostí, vnímat vnitřní radost. Buďte v klidu, ve spokojeností, ztište se a vejděte do pohody. Letos je pro vás prospěšné i cestování, pohyb za prácí, podnikání, za zážitky. Je čas vyjít ze své zóny komfortu. Pomoc a podpora bude vždy nablízku. Přijdou významní učitelé, silní lidé, autority hlavně v kritických situacích. Odevzdejte se bez obav toku života. Rozšiřujte okruh přátel, obnovte staré přátelství. Rozběhněte práci založenou na vztazích. Přijímejte nové nabídky na práci nebo změnu pozice. Je vhodná doba na nákup nemovitostí. Hledejte nové vztahy, pokud jste sám.

Letos ale pozor na vztahy. Nevstupujte ani nevytvářejte konflikty.
Jednejte s láskou, přiměřeně a jasně. Udržujte vnitřní radost, pozor na deprese. Nenechte se znechutit menšími neúspěchy a problémy v práci.
Důsledně kontrolujte dokumenty, které podepisujete. Ošetřujte a posilujte rodinní pohodu a stabilitu.

Prase:

Hai – 亥: Yin voda, činorodost, společenskost, charisma, plnost zdrojů, potlačení emocí.
Lidi narozené po 4 Únoru v letech:1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031…

Pro Prase je letos příznačná rychlost a pohyb. Toto přináší změny, ruch, cestování, pohyb mysle. Je nutno pracovat na efektivitě a systematičnosti pro efektivní práci. Věnujte pozornost jen důležitým věcem a cílům.
Je vhodné podnikat v zahraničí, nebo vycestovat za vzděláním, převzít projekt, naplnit úkol. Rozšiřte své podnikatelské aktivity, hledejte i nové možnosti zárobku. Buďte pevný u řešení problémů. Pracujte zodpovědně a důsledně. Každá změna a zadaný úkol, bude prospěšný pro kariérní růst i v budoucnu.

Buďte opatrný na cestách. Dbejte na své zdraví, hlavně metabolizmus.
Vnímejte a tište své emoce. Relaxujte a oddychujte. Zaměřte se na řešení problémů v práci. Přijímejte i názory jiných. Spíše více naslouchejte, než sami mluvte. Vyhýbejte se místům se sníženou energetikou jako nemocnice, pohřby, opuštěné místa. Prověřujte co kupujete. Neinvestujte do levných a nekvalitních věcí. Pozor na krádeže. Hlídejte si svůj majetek a samy zbytečně neplýtvejte. Dodržujte zákony a předpisy. Nevzdávejte a pracujte dál i když budete mít pocit, že odměna není adekvátní k vaší práci.

Vypracoval

Fridrich Peter