Kategorie: "Články – Feng Shui"

Kapka učení 1.: Beskydská Godula

Krásní pohled na Severní stranu Goduly (737 m n. m.). Z pohledu Feng Shui, z této strany generuje hora fázi – element kovu.  Kov je symbolem autority, moci, systému, síly, schopnosti vnímat hranice své i jiných. Kov hovoří také o vibracích, senzibilitě, shromažďování informací zvenčí dnu a také o vytrvalosti. Žít při takové Hoře, znamená být pod vlivem těchto vlastností, které se vnášejí do energetiky člověka, nebo domu. Může to být skvělá

Publikováno: 26.Květen 2017 Kategorie: Články - Feng Shui

Proč študovat klasické systémy?

  V dnešní době je velmi oblíben výraz ,,Tradiční“, jako potvrzení pravosti naší cesty v daném vzdělávacím systému, do kterého vkládáme svůj čas i finance. Máme možnost studovat Tradiční medicínu, Tradiční Feng Shui, Tradiční… Žal samotné slovo Tradice, má s opravdovosti toho kterého systému jen velmi málo společné. Jen taková TČM (tradiční čínská medicína), se ve skutečnosti rozděluje na Klasickou a Tradiční. Klasická medicína bere do úvahy komplexnost člověka již od nebeských –

Publikováno: 18.Září 2016 Kategorie: Články - Feng Shui

Kousek učení: 7 – Architektura – neviditelné Feng Shui

Často se stává, když někdo slyší, že daný dům je postaven na základě principů Feng Shui, jak říká – Oooo to musí být určitě krásné a musíte se tam cítit skvěle. Pocit skvělosti a designová krása, ale nemá v základu nic společného s Feng Shui jako takovým. Tento názor je společnosti vštěpen marketingem moderních Feng Shui knížek. Je samozřejmé, že se chceme v našemdomě cítit dobře, stabilně, útulně, chceme aby vše bylo krásné. 

Publikováno: 17.Únor 2016 Kategorie: Články - Feng Shui

Kousek učení: 6 – studium Mysli, studium Ducha

Zapomeňte na tříměsíční rychlo kurzy, nebo třídenní turbo kurzy. Proč? Slyšeli jste někdy příběhy například z oblasti bojových umění o tom, jak učitelé přijímali své žáky do učení? Takže, když se žák zdánlivě rozhodl dát se na cestu (budo, tčm, fs, …), často před oficiálním přijetím dělal mistrovi doslova sluhu. Vařil, uklízel, staral se o dům a okolí, o mistra i starší žáky. Často bývala práce vybíraná i podle toho co

Publikováno: 29.Leden 2016 Kategorie: Články - Feng Shui

Kousek učení: 5 finance a kariéra

Dnes si povíme něco o schopnosti vydělávat, podnikat a pracovat se svojí kariérou z pohledu Feng Shui. Pokud chceme dostatečně podchytit otázku financí v životě člověka, budeme chvíli brát prostor z hlediska Feng Shui jako sekundární.   Primární věcí z tohoto pohledu je samotná schopnost člověka finance přitáhnout, vyprodukovat, také udržet. K tomuto účelu nám dává výraznou odpověď osobní astrologie člověka – Ba Zi. Tato popisuje člověka na vnější i vnitřní úrovni. Popisuje vlivy,

Publikováno: 21.Leden 2016 Kategorie: Články - Feng Shui

Kousek učení : 4 Jak pracuje Tradiční Feng Shui

                Používá Luo Pan – kompas při zaměření prostoru. Luo Pan je jednou z nejdůležitějších pracovních pomůcek poradce Feng Shui. Těchto kompasů je více technických druhů. V záležitosti jestli pracujeme více z interiérovými technikami, nebo exteriérem. Také mohou být kombinací obou. V dnešní době se také můžeme setkat s originálními druhy kompasů, které jsou navrhnuty potřebami zkušených mistrů. Úkolem kompasu je pomoct pracovat z magnetickým polem země. Pokud vás

Publikováno: 28.Prosinec 2015 Kategorie: Články - Feng Shui

Kousek učení 3.

     

Publikováno: 16.Prosinec 2015 Kategorie: Články - Feng Shui

Týdenní kousek učení : 2.Ba Zi – Čínská astrologie

Práce s časem, jeho vnímání a snaha mu porozumět, je neoddělitelně spojená s celou Čínskou metafyzikou již od pradávna. Ba Zi je jedním z pěti posvátných umění Číny, spolu s Feng Shui, Čínskou Medicínou, Práce s Qi ( Qi Gong, bojová umění)… Čínská metafyzika neodděluje člověka, prostor a čas. Všechno vnímá jako součást jednoho celku, který se jenom přes úroveň času, prostoru a člověka projektuje v tomhle světě. Proto je studium Ba Zi nepostrádatelné při

Publikováno: 23.Listopad 2015 Kategorie: Články - Feng Shui

Kousek učení : 1.Historie Feng Shui

Ve všeobecnosti se Feng Shui považuje za nauku starou několik tisíce letí. Ve skutečnosti neexistuje žádny přesný datum, od kdy můžeme říci, tak teď to začalo. Stejně je to z celou čínskou metafyzikou, TČM, Bojová umění… Vývoj víme mapovat, ale nemáme přesné časové informace. Je to opředené mnoha legendami. Když se však chceme držet nějakých faktů, tak zhruba před 6000 lety, vznikly první fragmenty a symboly, které se našly pomocí

Publikováno: 17.Listopad 2015 Kategorie: Články - Feng Shui