Bojová umění a vliv na vývoj člověka.

V poslední době, se ke mne dostávají různé názory ohledně děti a výuky bojových uměni. Je až zarážející rozdílnost různých náhledů na tuhle otázku. Prý byla myšlenka uvést tuhle nauku i do škol, co z nějakého důvodu nakonec neprošlo. Něco podobného se stalo i na Slovensku, kde před par lety chtěli zařadit do škol výuku Jógy.

Zamysleme se tedy nad těmito možnostmi.

K bojovým uměním jsem se dostal v roku 1998. Byl to velice vhodný vstup do obdoby puberty a množstvy životních změn, od přechodu na střední školu, po nové vnitřní názory a vnímání vnějšího světa. Bojová uměni se tak stali na dlouho mými druhými rodiči, přítelem, důvěrníkem i rádcem a ovlivnili tak a pořád ovlivňuji můj život.

,, bojová umění, harmonizuji tělo a ducha“

Tento citát vysel na zdi symbolického oltáře, u každého tréninku. Jeho význam má více úrovní a v základě popisuje myšlenku všech bojových stylu.

Takže posilnit tělo a vyvážit ducha a mysl. Univerzální a krásný cil. V základu nezáleží na druhu bojového stylu. Vice záleží na samotném žáku a jeho odhodláni podstoupit dlouhou dobu fyzického zatížení, schopnosti koncentrace, ale také spolupráce, chuti se učit a vydat ze sebe vše.

Fyzický rozvoj:

Slyšeli jste o tom, že lidé mívají problémy se zády, pohybovým aparátem, šlachy, klouby, ochablé svaly, fyzické deformace na základě dlouhodobě nevhodného pohybu, nebo polohy těla? To je zvláštní:-). Kdyby jsme všichni, ale již od mladí, jakž-tak…, minimálně…, preventivně…, cvičili jógu, qi gong, bojová umění, ani fyzická zranění by na nás neměli fatálně destruktivní dopad… Co se děje místo toho? Z osobní zkušenosti dostávají mi studenti od lékaře doporučení necvičit qi gong, kvůli problémům se zády. Klienti často řeší problémy s pohybovým aparátem ve vysokém věku, protože doposud nebyl důvod při pracovním nasazení, dělat něco navíc. Ani teď není, ale již je to dosti nepohodlné se bez lžičky obout, nebo ať má lékař radost a manželka do mne pořád nehučí… 🙂 Nějak bylo, nějak bude. Toto jsou samozřejmě extrémy, ale dobrý extrém se dá celkem úspěšně vybudovat pravidelným opakováním našich návyků.

Mentálně-fyzický rozvoj:

Nakolik v bojových uměních používáme obě ruce, obě nohy, má to co do činění s vyváženým použitím pravé i levé mozkové hemisféry. Takže máme fyzickou obou ruční zručnost, kterou můžeme prakticky využít v pracovní činnosti. Používáme obě poloviny těla stejně, takže eliminujeme zdravotní potíže způsobené dlouhodobě nevhodnou pozicí těla. Držení rovnováhy a trénink stání a pohybu v nepřirozených pozicích, posiluje náš střed a stabilitu, fyzickou i psychickou.

Vnímání vnitřního i vnějšího:

Tím že se neustále koncentrujeme na vlastní pohyby, ale i na pohyby protivníka, zvyšuje se tak schopnost vnímat samotní pohyby, vnímat hybnost člověka, vnímat a pozorovat i nepřirozené pohyby těla, co se kromě boje dá velice úspěšně použít například v rehabilitační či masérské praxi. Tohle je zajímavá schopnost všech umění lidstva. Kde člověk, který studuje například zpěv, dokáže doslovně odposlechnout u jiného člověka, jestli zpívá on, nebo někdo jiný, například v TV. Je to zajímavé vnímání spojení mimiky a zvuku (nemluvím teď o tom, když někdo zpívá přes playback, ale je to jasné přiřazení hlasu, ke svému majiteli). Kdežto když studujeme pohyb, vidíme u pohybu zahaleného člověka, jestli se jedná o ženu, nebo muže, jestli je v pořádku jeho pohybový aparát, kdy se chystá udělat nějaký pohyb, nebo se jenom připravuje na konkrétní fyzický úkon. Studium pohybu, bylo pro mne jedním s největších plusů při studiu i výuce Qi Gongu.

Posílení Ducha a Mysle:

Systém, řád, koncentrace, pravidla, přijeti tradic a dodržovaní úcty, ale i strach ze smrti, všechno toto formuje ,,Bojovníka“ vnějšího ale i vnitřního. Vnější bojovník, není bitkař a násilník, jak si lidé často milně vysvětlují. Je prostě schopen využít fyzickou zdatnost, ale díky vnitřní zdatnosti, ji i využít správně. Naštěstí žijeme v bezpečnější době, alespoň na úrovni každodenní možnosti, fyzického boje. Ale aj tak je statisticky dokázáno, že v oblastech, kde se lidé umí efektivně bránit, je nižší i kriminalita.

Vnitřní bojovník, nám napomáhá zvládat stres, správně a beze strachu reagovat na běžný život, být tvárnější a přizpůsobivější bez toho abychom ztratili sebe sama, nebýt náchylný k extrémním návykům, neduhům, závislostem, nástrahám. Být pevný, emočně vyvážen.

Když se vrátím k začátku článku a zapojení dětí do výuky. Věk nerozhoduje. Záleží jen na schopnosti dítěte a trpělivosti či požadavků trenéra, jaké věkové hranici se chce věnovat. Agresivita a bojová umění? Když je člověk vnitřně sám v základu agresivní, řekneme že více než je standard, tak se tahle agrese projeví i bez bojových umění. Ale co je důležité, že správné vedení může přinejlepším využit a naplno proměnit tenhle projev energie a v nejhorším, možná jen pozdržet příval hněvu.

AI-KI-DO, cesta harmonie Qi

AI-KI-DO, cesta harmonie Qi

 

Jednoduše řečeno, bojová umění napomáhají k formování ucelené lidské bytosti. Když se zeptáte jakéhokoliv terapeuta ze systému čínské metafyziky, co stálo na začátku jeho cesty, 90% lidí vám řekne že bojová umění , alespoň co se týče mužů. U žen je to často jóga, meditace…

Pokud vás zajímají další informace ohledně bojových umění, růzností stylů a historie vývoje. Doporučuji následovní odkaz: http://www.fsps.muni.cz/inovace-SEBS-ASEBS/elearning/bojova-umeni/teorie-bojovych-umeni

 

Sepsal: Fridrich Peter

zdroj obrázků: https://pin.it/kn4awj2olvhnj3, https://pin.it/qxiiputfqzoebq, https://pin.it/eqxzqmdonvndcy