Čínská medicína pro Květen: Orgánové hodiny

I zde musíme lidské tělo vnímat tak, že je úzce spojeno s přírodou a plně na ní navazuje. V Čínské terminologii nazýváme přírodu makrokosmos a lidské tělo mikrokosmos. Tyto dvě složky korespondují spolu ve velice spjatém vztahu a lidské tělo se přírodě plně přizpůsobuje a funguje podle ní.

Podobně pracují i orgánové hodiny, celý den, tj. 24 hodin rozdělíme po dvou hodinách na jednotlivé biologické rytmy, které se promítají v našem těle do jednotlivých orgánů. Podle těchto rytmů dokážeme, zjistit, který orgán disponuje v dané chvíli největší energetickou činností, ale i naopak, který má v dané chvíli tak zvaný útlum, to je minimální činnost. V zásadě to je tak, že za 24 hod. je daný orgán 12 hod. aktivní a 12 hod. vykazujeme minimální činnost. Orgánové hodiny nám ukazují pouze vrcholy činnosti, tj. maximální a minimální biologické hodnoty orgánů.

Tyto cykly můžeme nejlépe vnímat na svém těle při onemocnění, proto dochází v průběhu dne ke kolísání příznaků nemocí. Dále orgánové hodiny slouží při léčení, v této době je můžeme využít k urychlení léčby. Orgánové hodiny jsou v našich podmínkách stanoveny v tabulce na zimní čas, při letním musíme hodinu připočítat, protože tělo neumí vyhodnotit umělý posun v čase. Při užívání léků se tělo řídí vnitřním rytmem a k dosažení maximálního účinku léčiva dochází při maximální činnosti daného orgánu. Na tuto orientaci v čase a orgánech nám slouží uvedená tabulka.

Funkci orgánových hodin vypozorovali ve starověku hlavně Číňané, orgánové hodiny tvoří součást Tradiční Čínské Medicíny, (TČM). Pro čínského lékaře nebylo nic mimořádného, že byly podávány léky v době nejvyšší činnosti daného orgánu. V dnešní době po stránce alternativní léčby jsme na to pohodlní, nebo nemáme takové optimální znalosti, nebo tomu nepřikládáme patřičný význam. Působení orgánových hodin má na jednotlivé osoby rozdílný vliv a také se vymezení orgánových hodin mezi sebou prolínají. Pro průměrný stav vlivů na organizmus jsou orgánové hodiny dobrým vodítkem. Lékařská věda se řídí jinými pravidly

 

Žlučník – GB, Hodina: 23:00 – 1:00
V tuto dobu začíná pracovat žlučník, který produkuje maximální aktivitu.
Lidé, kteří mají potíže se žlučníkem, se mohou dočkat spuštění bolesti ve formě žlučníkového
záchvatu, nebo pobolívání, nebo se v tuto dobu se budí a nemohou usnout.
Souběžně v této době vykazuje srdce minimální činnost a to je pro nás signál, že tělo je v útlumu.
V této souvislosti, pokud jsme vzhůru a například jedeme autem, tělo vyžaduje pro různé reakce vyšší
soustředění, než v jiném časovém období.

Játra – LR, Hodina: 1:00 – 3:00
Naplno pracují játra a tím pádem začíná probíhat v těle největší detoxikace z celého dne.
V této době také navazují problémy se žlučníkem z předchozího cyklu.
Pro tuto dobu platí co neméně zatěžovat játra alkoholem, kávou, kouřením.
V této době má celé tělo největší útlum z celého dne. Sníží se tlak, zpomalí se pulz,
dech je pravidelný a hlubší s delšími periodami. Tělo se dostává do největšího klidu a odpočinku

Minimální činnost v tuto dobu má tenké střevo, to znamená nezatěžovat organizmus stravováním.

Srdce – HT, Hodina: 11:00 – 13:00
Maximální činnost provozuje srdce.
Dobré je nezatěžovat tělo velkým množstvím potravy, pokud máme sklony k infarktu,
tak to je nejrizikovější doba z celého dne. Pozor na úrazy, u starších lidí je vhodná procházka,
nebo krátký spánek. Dostavuje se mírná únava. Minimální činnost je u žlučníku.

Tenké střevo – SI, Hodina: 13:00 – 15:00
V této době se snižuje citlivost zubů, začíná se zvyšovat fyzická aktivita celého těla.
Kolem 15. hodiny začíná maximální efektivita smyslových orgánů, které zajišťuje meridián tenkého střeva.
Vyšší naladění na duševní a psychické aktivity.
Minimální činnost mají játra.

Slezina -SP, Hodina: 09:00 11:00
Do maximální denní činnosti se dostává slezina a slinivka. Je to nejvhodnější doba
pro konzumaci sladkostí bez vlivu na obezitu, protože tělo dokáže sladkosti
bez problémů v tomto čase strávit. Je vhodné si dopřát i dostatek ovoce.
Je to doba, kdy toto denní období využijeme na nejvyšší duševní výkon,
který bude v tuto dobu na dobré úrovni. Slinivka ovlivňuje příznivě hladinu
cukru v krvi. Minimální činnost bude u tří ohřívačů. Z těchto důvodu bude fyzický výkon částečně o malinko horší.

Žaludek – ST, Hodina: 07:00 09:00
Začíná pracovat žaludek a v této době je nejvhodnější příjem vitamínů.
Odpočinek těla již skončil a můžeme v pohodě začít přijímat i větší množství potravy.
Začne stoupat i psychická aktivita. Začíná se zvyšovat i schopnost pracovní činnosti a koncentrace.
Tělo potřebuje být v teple, proto není vhodná studená sprcha, došlo by k ponížení práce žaludku.
Minimální činnost vykazuje obal srdce.

Plíce – LU, Hodina: 03:00 05:00
Protože v této době jsou plíce v maximální činnosti, tak špatně spí kuřáci, astmatici,
nemocní na průdušky, když máme rýmu a záněty dýchacích cest.
Přetrvává stále nižší tlak, mozek je zásoben jen minimálně, tělo má nejpomalejší aktivity.
Ale kolem páté hodiny se tělo začíná probouzet a má přirozenou potřebu již vstávat.
Minimum činnosti vykazuje močový měchýř. Také v této době se v našem myšlení projeví
největší strach a úzkost, každá maličkost nabývá obrovského významu.
I ledviny začínají přicházet do největšího klidu a jejich vylučování se dostává na nejnižší
bod činnosti.

Tlusté střevo – LI , Hodina: 05:00 07:00
Je vhodné je se v této době pomalu probouzet a tím začínat nový den.
Krevní tlak pomalu vstoupá, pulz začíná být rychlejší a tělo aktivnější.
Pomalé probouzení je proto, že nemocní se cítí v tuto dobu dost špatně.
Tlusté střevo začíná maximálně pracovat a je dobré v této době si vypěstovat návyk
na vyprazdňování.
Minimální činnost vykazují ledviny, a proto jsou v tuto dobu v největším klidu.

Ledviny – KI, Hodina: 17:00 – 19:00
Je velmi vhodné nepřijímat vše, co ledvinám škodí, tj. cukr, sůl, chemikálie obsažené
v lécích, jídle, pití, káva, alkohol, vyvarovat se stresu a chladu.
Od 18. hodin je člověk odolnější vůči vnějším bolestivým vlivům, zvyšuje se práh bolesti.
Psychická svěžest je v tuto dobu poměrně dobrá, ale kolem 19. hodiny se citlivým jedincům
na bolest hlavy mohou tyto bolesti objevit. Je to v souvislosti přirozeného stoupání krevního
taku v těle, může nastávat psychická labilita a zvyšovat se nervozita.
Minimální činnost má v této době tlusté střevo.

Močový měchýř, Hodina: 15:00 – 17:00
V této době má maximální činnost močový měchýř a je dobré pít bylinné čaje.
Trávicí systém je schopný přijmout vydatné jídlo. Hladina cukru v krvi stoupá.
V 17. hod. pracovní činnost stoupá, ale jen na krátkou dobu.
Aktivita těla dosahuje druhého výkonnostního vrcholu.
Tato aktivita močového měchýře má dobrý vliv na vylučování.
Organizmus má větší schopnost regulovat v těle teplotu a fyzickou zátěž. Je to vhodná doba k návštěvě sauny.
Minimální činnost mají v této době plíce.

Trojitý zářič – TE, Hodina: 21:00 – 23:00
Je to doba, kdy se tělo připravuje na spánek, nic nepodnikat pro aktivaci spánku,
nejíst, nekouřit a umožnit tělu volný průběh spánku.
Vlivem dráhy tří ohřívačů, který ovlivňuje rozvádění krve po organizmu,
nastává zklidnění. Objevuje se pokles tlaku a pokles teploty.
Po 23. hod. už většina lidí spí a do 01. hod. se spánek prohlubuje.
Minimální činnost má slezina a slinivka.

Perikard – PC, Hodina: 19:00 – 21:00
Člověk velmi dobře vnímá po duševní stránce, jako poslech hudby,
tak návštěva divadelních her, čtení knih.
Řidičům se v této době nejlépe cestuje, protože reakce jsou nejbystřejší.
V těle nastává tzv. dynamická rovnováha, která odolává a vyvažuje vnější podmínky.
Nejúčinněji působí antibiotika a mazání bolestivých míst mastmi.
Ještě do 21. hod. pracuje výborně paměť, psychika je srovnaná a můžeme odvést dobrou duševní práci.
Minimální činnost má žaludek.