Devět synů Draka

9 synů draka
Luo - Drak

Luo – Drak

 

 

 

 

 

 

 

 

Drak na Východě.

Charakteristické vlastnosti draků na Východě vyplývají z jejích samotné podstaty: jsou laskaví, jsou to Synové Nebes. Kteří ovládají základní vodní prvky ve vesmíru. Tamní tradice je dodnes znázorňuje jako oblohu, na níž sídlí bohové a císaři. Na Východě mají draci velmi dlouhou a rozmanitou tradici.

Drak v Číně (Lung/Luo).

Lidé v Číně dodnes říkají, že jsou potomky draka. Mnohé komentáře, hlavně taoistické, upozorňují, že čínsky drak  je nositelem životní esence v podobě svého nebeského dechu, kterou mnozí znají jako Sheng Qi. Takto přináší životní sílu odpovídající určitému období: vodu z deště, teplo ze slunce, vítr z moře a půdu ze země. Je posledním představitelem sil Matky přírody, největší božskou silou Země, považován za nejvyššího mezi všemi bytostmi.

Drak – Symbol Císaře

nuwafuxiCísaři v mnoha asijských zemích prohlašovali, že mají dračí předky.                                                                 Na svůj původ byli tak hrdí, že vše co používali, zdobili a popisovali znamením draka. Spojení draka s císařem je významným rysem dračích charakteristik, tímto propojením vyjadřují vtělení nebeské síly draka, jež se přenáší na císaře. Toto spojení symbolizuje panovnické funkce a rytmy života, které zaručují řád. Proto se Drak stal císařským emblémem.

Legendární žlutý král Fu-Si, byl podle legendy prvním, který přijal dračí podobu ještě  před začátkem dějin. Usměrnil velké vody vybudováním přehrady, kanálů a svodových nádrží a zkrotil Žlutou řeku. Se svou manželkou Nü-kua, jež je bohyní stvoření a podle mýtu stvořila první lidi ze žluté země, se někdy zobrazují jako dva draci, kteří mají propletené ocasy a znázorňují tak neustálé propletení svých energií. Na těchto zobrazeních ona drží v rukou kružítko jako symbol země a on trojúhelník nebo pravítko a olovnicí, nástroje jež vnášejí míru do chaosu. V taoistických chrámech je Fu-si obvykle zobrazován, jak drží desku, na níž je vyryto osm trigramů – základ I-ťingu.

 

Devět synů Draka

devět synů draka

Mnohotvárnost zobrazení, vedla k tomu, že se v Číně ustálilo základní rozdělení draků do čtyř kategorií:

Tchien – lung: Nebeský drak hlídač a strážce sídla Bohů Šen – lung: Duchovní drak, který ovládá vítr a déšť.         Ti – lung: Pozemský drak, který ovládá řeky, prameny a vodu na zemi. Na jaře trávy čas v nebi a na podzim v moři. Fu – cchang – lung: Podzemní drak, který střeží poklady, (drahokamy a perly).

Tento výčet není konečný, protože drak je velmi oblíbenou bytostí v Čínské symbolice a zasahují do každodenního života.

Třídění Draků zahrnuje pojetí o ,,Devíti synech Draka“ a jejích jednotlivých vlastnostech. Jejich jména  a funkce se částečně liší a to podle jednotlivých zápisů, které vznikali v různých historických obdobích.  Každý záznam podává odlišný popis a různé zvyky.

1.: Pi-si,(také Bi Xi, BAXI).

Pi-Si se podobá velké želvě a na svém hřbetu je schopen unést velkou váhu. Vzhledem ke své fyzické podobě je táto bytost velmi stabilní. Pi-Si miluje nosit těžké věci. Je symbolem dlohověkosti a štěstí. Jeho obraz je možné vidieť i na střechách chrámů a klášterů. Často vyzerá jako želva, a proto je i nazívaný jako Dračí želva. Také představuje dlouhý život a sílů. V Číně je mnoho slavných stel které nese Pi-si na svých zádech (Stéla (z řečtiny στήλη, stélé) je kamenný nebo dřevěný památník postavený na obětišti či náhrobku. Většinou se jedná o vztyčenou plochou desku, která je delší na výšku. Může být zdobena malbou nebo reliéfem. Často také nese nápis zmiňující základní údaje o zemřelém, především jméno a titul či funkci. Speciálním typem stély je obelisk.)

Pi-SiDračí želva Pi-SiDračí želva Pi-Si

 

 

 

 

 

 

2.: Čchi – we.

Druhý syn je Čchi – wen. Má podobu ještěra bez chvostu nebo divoké šelmy. Jako vynikající hlídač má bystrý zrak a schopnost vycítit nebezpečí. Rád stojí na vysokém místě a pozoruje prostor okolo. Z tohoto důvodu je obvykle umísťován na střechy chrámů, na patra zasedacích síní a pagod, na vrcholy domů nebo do rohů chrámů. z těchto strategických pozic poskytuje ochranu proti požárů. Hovorý se že má schopnost spolknout oheň a přivolat déšť.Kórejský Zenový klášter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.: Pchu – lao.

Třetí syn pchu-lao má malé tělo a vydává ojedinělý cvrlikavý zvuk. Jeho podobou jsou zdobený zvony. V současností se tento drak objevuje na hodinách. Pověst uvádí, že pchu-lao má velký strach z velryb. Když na něj velryba zaútočí, začne hlasitě křičet. Pokud chceme, aby hodiny odbíjely hlasitě a zřetelně, umísti se pchu-lao na hodiny spolu s vyřezanou velrybou. Jedná báseň z obdoby dynastie Chan obsahuje verš: ,,Velryba vystoupila vpřed a hodiny vydali dunivý zvuk.“ V pozdějším období byli ryba a spojeni prostřednictvím dřevěných holí ve tvaru ryb, které se zavěšovaly v jídelnách zenových chrámů a používaly se k úderům na veliký zvon. Říká se, že tento čin představuje přeměnu ryby v draka. Tato obrazná transformace, která symbolizuje transcendenci světských záležitostí v dosažení svatosti, je založená na legendě o tom, jak ,,kapr přeskočil přes dračí bránu“. Je to popis intenzívního zápasu, jenž končí vítězstvím.

bellDragon in Zen TempleDračí brána

 

                                                                                 

 

4.:Pi – an.

Čtvrtý syn pi-an se podobá velmi silnému tygrovi. Některé zdroje říkají, že pi-an má schopnost rozpoznávat dobro od zla a má velkou zálibu v soudních sporech a tak se v tradiční Číně objevuje na dveřích budov soudů a vězení.

Pi-anPi-an

 

 

 

 

5.: Tchao – tchie.

Páty syn legendární tchao-tchie, je dravé a nenasytné stvoření. Objevuje se na pokličkách ting (starověký kotel) a stal se nejvýznamnějším dekoračním prvkem na starověkých čínských bronzových pracích. Má jednu hlavu, dvě přední nohy, avšak dvě těla, každé se zadníma nohama a ocasem. Ztělesňuje nestřídmost v jídle, zobrazuje se kolem mísy, aby odrazoval od nenasytností. Někdy může být vyobrazován i v podobě vlka nebo tygra. Některé zdroje říkají, že jeho vyobrazení na misách má i ochranný či podporní charakter v přínosu prosperity.

DSC03757Tchao-tchieTchao-tchie

 

 

 

 

 

6.:Kchung – Fu.

Šestým synem je kchung-fu, má blízký vztah k vodě a zdobí pilíře mostů a přehrad. Žije v Jezerech a bazénech, ovládá vodné toko a kontroluje záplavy a jiné druhy vodných katastrof. Také se hovoří, že jeho vyobrazení v blízkosti vodního zdroje přináší prosperitu a štěstí.

Kchung-fuKchung-fuKchung-fu

 

 

 

 

 

7.:Jaj-c´.

Sedmý syn je jaj-c´. Tento drak nachází potěšení v boji a zdobí rukojeti mečů a jiných zbraní. Hovoří se, že jeho postava může přidat silu těchto zbraní, nebo sílu vojáků.  Je ze všech draků nejimpulzivnější a temperamentnější. V dávných dobách byl považován za symbol vítězstvy ve vojnách. V symbolice Čínského Feng Shui se hovoří, že jeho umístění tak aby pozoroval vstupní dveře, pomáhá ochraňovat obyvatelé  domu. Také napomáhá ničit záměry naších nepřátel či obchodních konkurentů.

k05701taichi-swordDSC03831

 

 

 

 

8.:Suan – ni.

Osmý syn je suan-ni. Vypadá jako lev a má blízky vztah k ohňostrojům a k ohni. Říká se, že rád sedí na jednom místě. Obvykle se objevuje jako ozdoba na kadidelnicích. Také se věří že přináší moudrost a poznání.

Chinese-Dragon-Bronze-Incense-Burner1mSN5bS2cEjdDEGJUhy9BvbgTchao-tchie

 

 

 

 

 

 

 

9.:Čchiao-tchu.

Devátý syn čchiao-tchu se podobá měkkýší . Je považovaný za starého strážce s úkolem hlídat domovy. Obvykle se objevuje jako výzdoba dveří. Věří se že ochraňuje před zlými úmysly lidí a chrání vstupy domů před nepříznivými vlivy. Také stoly v kanceláři bývají tímto drakem zdobený a chrání před krádeži. Ve Feng Shui se také nazývá jako Py-iao, kde jeho úloha je čisto ochranní. Například umístěn na Jihovýchodě ochraňuje bohatství a na pracovním stole ochraňuje podnikání. Také se traduje že Čchia-tchu miluje naslouchaní hudbě, proto jeho vyobrazení je možné najít na hudebních nástrojích, hlavně strunových.

default3Py - iaoDSC03852

 

 

 

 

 

 

Drak mněl a má neodmyslitelné postavení v kulturní, světské i náboženské tradici celého Východu. Jeho moc pochází z nebes a do nebes se znova navrací. Je to zesílený obraz-projev Božské dokonalosti, která nám má pomáhat chápat tuto silu, principy stvoření a v konečném pohledu i naší vlastní Božskou podstatu.

Kwan-Yin