Kapka učení : 1.Historie Feng Shui

Ve všeobecnosti se Feng Shui považuje za nauku starou několik tisíce letí. Ve skutečnosti neexistuje žádny přesný datum, od kdy můžeme říci, tak teď to začalo. Stejně je to z celou čínskou metafyzikou, TČM, Bojová umění… Vývoj víme mapovat, ale nemáme přesné časové informace. Je to opředené mnoha legendami. Když se však chceme držet nějakých faktů, tak zhruba před 6000 lety, vznikly první fragmenty a symboly, které se našly pomocí vykopávek a které se používají v dnešním Feng Shui i v celé metafyzice. Toto ale neříká o vzniku Feng Shui.

První jasnější období, představuje období vlády žlutého císaře. Huang Ti. Není jasné, zda byl skutečnou osobou, nebo jen mýtem. Podle historiků se traduje jeho život v období 2697-2597 p.n.l., kdy jsou dochované určité známky o tom, kdy císař konzultuje důležité věci s odborníky na to, co dnes nazýváme jako Feng Shui. S odborníky na Kan Yu, což je podvodný název pro Feng Shui. Postupně se vyvíjeli informace o trigramech, hexagramech, práci s pěti prvky. Obdoby mezi 221 p.n.l. až 970 n.l., bylo poznačeno velkým rozmachem Yinového Feng Shui, co je Feng Shui pro hroby a hrobky. Je to v skutečnosti první činnost Feng Shui. Pak až v dynastii Ming 1368 nastává rozvoj Yang Feng Shui – stavby pro živé. Nejstarší a nejsilnější techniky jsou techniky exteriérové, kde posuzujeme Horské masívy a Vodní toky. Mladší techniky interiérové, vznikali mnohem později a některé z nich se dostali více do veřejné praxe až minulém století. Mnoho technik a aplikací, je ale i dnes utajovaných a předávaných velice opatrně dál.

Zde přikládám chronologický postup vývoje Feng Shui, jak jej uvádí Dr. Stephen Skinner ve své knize Flying Star Feng Shui.

Historie Feng Shui

Chronologický vývoj Feng Shui

 

 

Sepsal: Fridrich Peter

Tenhle článek podléhá vesmírným právům, a tudíž je volně šiřitelný, kopírovatelný, všemožně použivatelný pro dobro všech bytostí. Bez nároků na odškodné za materiální, časové či duševní vlastnictví.