Kapka učení 2: Ba Zi – Čínská astrologie

Práce s časem, jeho vnímání a snaha mu porozumět, je neoddělitelně spojená s celou Čínskou metafyzikou již od pradávna.

Ba Zi je jedním z pěti posvátných umění Číny, spolu s Feng Shui, Čínskou Medicínou, Práce s Qi ( Qi Gong, bojová umění)…

Čínská metafyzika neodděluje člověka, prostor a čas. Všechno vnímá jako součást jednoho celku, který se jenom přes úroveň času, prostoru a člověka projektuje v tomhle světě. Proto je studium Ba Zi nepostrádatelné při praxi TČM, Feng Shui, ale i při práci s kultivací Qi…

 

cho-seung-hui-bazi-chart

Samotné Ba Zi můžeme rozdělit na více častí, jak jej použít následovně:

  • Ming Xue – studium osudu. Týká se to porozumění potenciálu osudu člověka, předispozic, které získáváme naším narozením v této realitě.
  • Bu Shi – umění divinace. Schopnost předvídat budoucí vývoj člověka. Jaké jsou tendence na vývoj dalších životních období.
  • Použití ve Feng Shui: staří mistři říkávají, že Ba Zi je diagnostika, Feng Shui je terapie. V praxi to znamená, že každý časový vliv v naší Ba Zi tabulce, je propojen energo informačně s určitou pevnou prostorovou souřadnicí. To znamená, že to co nám chybí na úrovni Ba Zi, můžeme podpořit v prostoru, anebo v prostoru v určitém čase. Je to další vrstva Feng Shui praxe, kde upravujeme prostor výlučně podle astrologie, až na takovou úroveň, že to může působit, že jdeme proti jiným technikám. Jednoduše řečeno, energetika člověka přes Ba Zi, může být nadřaděná všem technikám které ve Feng Shui poznáte.
  • Použití v Tradiční medicíně: otázka tradiční medicíny, hlavně původní medicíny pod názvem Wu Yun Liu Qi, je neodmyslitelně spojená s vnímáním indikací přes Ba Zi. Na západě je nám známo že TČM léčí primárně příčinu. Podle učení Wu Yun Liu QI, ale může být skutečná příčina ještě dál. Ba Zi kromě charakterového potenciálu, hovoří i o předispozicí k různím zdravotním patologiím. Proto samotná léčba s vnímáním Ba Zi, může být efektivnější a mít dlouhodobější efekt. Často může být způsob léčení diametrálně jiný, jako při běžné medicíně.
  • Samotní divinační praxe Ba Zi: rozumět a chápat vliv času a podat tuhle informací dál. Podobně jak to znáte u západních věd Numerologie a Astrologie. Nemusíte byt praktiky Feng Shui, ani TČM, ale můžete dělat divinační výstup, který zároveň můžou vaší klienti použít u dalších specialistů.

Historie:

Studovat původ Ba Zi, je stejně složité, jako u jiných oblastech čínské metafyziky. Určit přesný bod kdy Ba Zi vzniklo, je prakticky nemožné.

Stopovatelný základ by mohl být u bájného Fu Xi, v jeho znalostech uspořádání trigramů, popisu Qi, uspořádání před nebeského uspořádání trigramů.fu-si

Další období bylo krále Wena a jeho post nebeského uspořádání trigramů.

Yi Jing (i-ťing) a období vlády Huang Di – žlutého císaře, je už období které je daleko více provázané na Ba Zi, kmeny a větve. V tomto období nacházíme množství zmínek, které poukazují na aktivní pozorování hvězd, časových cyklů a studování jejich průmětu i na život lidí. Žlutý císař patří k jedním s klíčových osobností staré Číny a jeho období je považováno za období velkého rozmachu a nastartování mnoha starých praktik čínské metafyziky.

Stonky a kmeny

Z pohledu Ba Zi je pro nás nejdůležitější období dynastie Tang. Bylo to období zlatého věku studia čínské metafyziky. Až do tohoto období se dochovalo mnoho starých spisů Ba Zi, ze kterých čerpáme dodnes. Z tohoto období se zachovalo pozorování hvězd a práce se solárním cyklem. Prakticky od dynastie Tang, využívá Ba Zi solární kalendář, pohyby kmenů a větví a jejich vzájemné interakce.

Velmi významné období pro Ba Zi, představovalo období tzv. pěti dynastií, čili období po dynastii Tang. Tehdy žil jeden z velkých mistrů Xu Zi Ping, který je považován za zakladatele dnešní podoby Ba Zi, tak jak se praktikuje dnes.

 

 

 

Sepsal: Fridrich Peter

Tenhle článek podléhá vesmírným právům, a tudíž je volně šiřitelný, kopírovatelný, všemožně použivatelný pro dobro všech bytostí. Bez nároků na odškodné za materiální, časové či duševní vlastnictví.