Kapka učení 4: Jak pracuje Tradiční Feng Shui

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Používá Luo Pan – kompas při zaměření prostoru. Luo Pan je jednou z nejdůležitějších pracovních pomůcek poradce Feng Shui. Těchto kompasů je více technických druhů. V záležitosti jestli pracujeme více z interiérovými technikami, nebo exteriérem. Také mohou být kombinací obou. V dnešní době se také můžeme setkat s originálními druhy kompasů, které jsou navrhnuty potřebami zkušených mistrů. Úkolem kompasu je pomoct pracovat z magnetickým polem země. Pokud vás navštíví poradce Feng Shui doma, určitě by neměl přijít bez této pomůcky.

    Luo Pan

    výroba Luo Pan

  2. Dělá analýzy prostoru, k reálním světovým směrům. Je mnoho moderních postupů, které popisují prostor nepřesnými údaji a technikami. Často se mně lidé ptají, kde mají svůj roh bohatství. Zvyknu na to odpovědět, kde si ho uděláte, důležité aby věděl, co se od něj očekává. J Ve skutečnosti žádný univerzální roh bohatství neexistuje. Tímto jednoduchým popisem bývávají označené světové směry, které čerpají své vlastnosti z takzvaných Trigramů. Je to určitý kryptografický zápis tří čar, kterými v Čínské Metafyzice popisujeme všechno v tomto projeveném světě. Ale neříkají jednoznačně o bohatství či zdraví, protože technicky vzato každý světový směr ve skutečné praxi může podporovat tyto požadavky. Záleží minimálně na architektuře a reálních světových směrech.                           facing
  3. Pracuje s exteriérovými formami, s horami, s vodou… nejsilnější a nejstarší techniky ve Feng Shui byli a jsou exteriérové techniky. Je ve snaze poradců jako prvé brát do úvahy reální exteriér, hlavně v okolí budoucí stavby. Ty z vás, kteří plánujete stavět Dům, máte velké štěstí a příležitost na použití Feng Shui. V tomto případě neváhejte kontaktovat poradce ještě před koupou pozemku.  Velmi vela totiž záleží na skloubení pozemku a vaše představy rodinného Domu. Když se toto udělá správně, budete pod vlivem toho nejsilnějšího co ve Feng Shui je.     SanHePai3HarmoniesFengShui
  4. Bere do úvahy konkrétní obyvatele. Jako lidé jste jednou ze tří důležitých součástí vašeho Feng Shui. Vaše bydlení by mělo být nastavěno, Vám přesně na mírů. Data narození obyvatel domu, ale také datum postavení a předešlé úkony při stavbě, hovoří o pevném a harmonickém spojení člověka a domu. Ve Feng Shui platí – ,,Stejný Dům, postaven v stejném čase, bude jinak působit na různé lidi“. Toto je věc, kterou je nutné brát v potaz. V praxi to znamená i to, že pokud kupujete nemovitost po někom, komu se zde dařilo, to ještě neznamená, že se bude dařit i Vám. Často okrem jiného, nechávám lidi, aby si dali vypracovat osobní astrologický posudek ve Feng Shui označován jako Ba Zi. Také je nutné pracovat s představami o dalším životě.  Jen pak je možné navrhnout Dům, který bude přesně podporovat to, co chcete. Na to je ale také třeba vědět, co chcete. S tohoto pohledu je práce poradce mírně psychologická. cho-seung-hui-bazi-chart
  5. Vnímá časově změny. Čas je ve Feng Shui další důležitou substancí. Vše je nutné dělat v správním čase. V rámci určitých technik časovaní, určujeme zahájení stavby, rekonstrukce, opravy, nastěhování se, či uskutečnění změn navržených z pohledu Feng Shui. Časové údaje nám pomáhají pochopit Dům a to co nabízí, na základě data jeho postavení. Na jemnější úrovni pozorujeme časové změny v rámci aktuálního roku, měsíce, dne, či hodiny a tím doporučujeme dělat potřebné úpravy. Bez sledovaní času, bychom nedokázali dostatečně korektně popsat prostor a jeho vliv. čas
  6. Nevyžaduje žádné konkrétní symboly, obrazy a sochy umístěné v prostoru. Věc symbolů ve Feng Shui je velmi populární, nakolik navozuje vnitřní stav jednoduchosti a rychlého docílení svých snů či řešení. Symbolika Číny je rovněž spíš lidovou a kulturní tradici, jako symboly naše kultury a víry. Určitě ale nemá nic společného se skutečným Feng Shui. Samozřejmě platí jedná věc – a sice, čemu věříš to je pravda. Umístění daného prvku, může na chvíli uklidnit lidskou mysl v domnění, že pak již všechno půjde samo. Když se však této pomoci nabažíme, problém se znova vrátí. Je to psychologický efekt, který se přesně takto dá cíleně použít, nemá to však nic společného s autentickým Feng Shui. Při koupě různých doplňků a sošek, se snažte nejdříve dopátrat k její skutečnému významu. Také kvalita materiálu je na místě. Nechť si ale již koupíte cokoliv, nezapomínejte, že silu dané sošce dáváte Vy.

 

 

Feng Shui

napsal: Fridrich Peter