Pes a rok 2018 – Totem psa

4.Února 2018 se k moci z pohledu Čínské astrologie dostane Pes. Podívejme se na symboliku psa z pohledu Čínské Astrologie a následně z různých kultur, historických obdobích, mytologií a bájí.

– Pes: Xu (sú), respektive astrologická jednotka, nazývaná jako větev, nám popisuje energií psa jako potenciál transformace,

společenskosti, vřelosti. Pes je tvůrcem hojnosti, zdroje a schopnosti darování, také schopností dosažení a dokončování věcí a úkolů, co je podpořeno jeho základní zemskou energií. Charakter této větve říká i o přátelskosti, potřebě potkávaní se s jinýma,

o soucitu, vřelosti srdce a emocích.  Silně projevené vlastnosti jsou i starostlivost, loajalita, věrnost, sdílení, pohoda, propojování lidí a věcí, organizování a všeobecná podpora jiných v růstu. V negativním aspektu, při příliš velké tuhosti země, může docházet i k sobectví, ignoranci, vypočítavosti, závislosti na lidech i věcech, zahledění se do sebe… Pes je jedenáctým, předposledním znamením Čínského zvěrokruhu. Zároveň je to poslední měsíc podzimu ( Listopad), podle Solárního kalendáře.

 

Zkusme tyhle vlastnosti, srovnat s historií jiných kultur:

– všeobecně se říká, že Pes je nejstarším společníkem člověka a symbolizuje především věrnost a bdělost. Mnohdy je považován za

strážce vstupu do podsvětí znám jako Kerberos – tříhlavý pes. Psi se rovněž dávali zesnulým do hrobu, aby je provázeli i v posmrtném životě. Také se věřilo, že dokážou vidět duchy a mohou tak varovat před neviditelným nebezpečím.

– Negativní aspekty psa se vyskytují méně často, např. severská mytologie má pekelného čtyřokého psa Garma, který se při konci světa Ragnaröku utká s bohem Tórem a spolu s ním zahyne. Řeckou temnou bohyni Hekaté, provázeli bojový psi.

 

–  V mnoha exotických kulturách je pes považován za objevitele řady dovedností a civilizačních vymožeností.

– Ve starověku se zmiňovala psí lísavost a nestoudnost, ale též se vyzdvihovala oddanost strážce domu (fylax) a jeho nadání ke střežení stáda.

Asklépios a Hermes byli provázeni psy, stejně tak později svatí Hubert, Eustach a Roch.

 

– V Egyptě v podobě velkého černého divokého Psa uctívali boha zemřelých, mumifikace a pohřebišť Anupa –  Anubis, což opět ukazuje na úlohu psa jako průvodce duší v podsvětí.

– Ve středověku se objevuje většinou jako symbol vazalské, nebo manželské věrnosti, například na náhrobních kamenech. Na plastikách představuje bezvýhradnou víru anebo nespoutaný hněv.

– Pekelní psi provázeli Satana jako lovce duší. Podivně působí obrazy sv. Kryštofa se psí hlavou. Středověká legenda byla zřejmě ovlivněná egyptským Anupem.

– Ve dvacetidenním kalendáři středo amerických kultur je pes (aztécky itzcuintli, maysky oc) desátým znamením. Lidé v něm narození byli předestilováni k vládnutí a k rozdělování bohatých darů. Psi se ve starém Mexiku dávali zesnulým do hrobu a měli je provázet přes devítinásobní proud do podsvětí. Pes byl rovněž podobou boha blesku a strážce podsvětí Xolotla.

– V Jižní a Západní Číně byl pes považován za nositele potravin. U Jihočínské etnické menšiny Jao je praotcem národa, což připomíná totemové představy. I v Číně jsou, známe báje o psohlavých lidech. Japonské svatyně mají často jako sochy strážců korejské psi.

– Zvlášť velké vážnosti se pes těšil v Pobaltí. Také pro Kelty byl pes důležitý, například jako společník bohyně koní a lovu Epony a jako atribut boha Nodense. Hrdina irských pověstí se jmenuje Cúchulainn, což znamená Culannův pes.

– V symbolice Číny, často připisované Feng Shui známe tzv., psi Fu. Tito psi jsou po většině umístěny v páru. Jeden drží pod tlapou mládě a představuje zrození a rození. Druhý přidržuje kouli a reprezentuje moc a vládu nad světem a vesmírem.

–  V knize Bushido, posvátné knize Samurajů se píše:  ,, I když Samuraj nic nejí, čistí si zuby. Povrch svého kabátu má z kůže tygra, ve vnitř však nosí měkkou psí srst.

 

Je vidět že symbol Pse, má bohatou kulturní i historickou tradici. Všechny vlastnosti a informace více méně formují ideu něčeho stabilního, pevného, ale zároveň schopného pohybu s určitým vnitřním vhledem.  Vše toto můžeme vnímat jako vliv nadcházejícího roku. V krátké kontemplaci si uvědomme tyhle vlastnosti a použijme je na náš další růst.  🙂

V další části si řekneme něco o energiích v prostoru, v novém roce.

 

 

Fridrich Peter