Qi Gong: historie a dělení

Tak jako i u jiných metafyzických věd, ani zde nemáme přesné datum zahájení, vzniku praxe Qi Gongu. První jiskřička je představována starým šamanismem. Zmínky o šamanismu, jsou minimální 7000 let staré. V této tradici, ale bylo velmi málo informací zapisovaných. Celá tradice bývala přísně střežena a opatrně prodávaná dále. Žáci představovali vždy úzký výběr lidí,

kteří byli schopni porozumět, pochopit a dále rozvinout prodávané informace. Šamani byli prostředníky mezi světem nebe a země. V šamanismu jsou kořeny, ze kterých se později vyvinul i Taoismus a celá praxe vnitřní alchymie.

Velkou osobností v celé linií vzniku Qi Gongu, je bájný Fu Xi – cca 3000 r. p.n.l. Je považován za jednoho z prvních adeptů, od kterých se už odvíjejí techniky vnitřní alchymie a vůbec alchymie jako takové. Fu Xi je tvůrcem před nebeského uspořádání trigramů a tzv. He Tu kříže, důležité součástí všech Východních nauk.

Velkou osobností kde už máme jasné historické stopy je Huang Di – žlutý císař. Dílo Huang Di Nei Jing, je základním kánonem, ve kterém jsou již sepsány a dochované jasné rady, které se týkají vnitřní alchymie, technik pěstování života, čili to, z čeho Qi Gong vzniká. Je to úžasné dílo s množstvím informací i pro Ba Zi, TČM…

Další významné období, bylo období tří významných lidí: Konfucius, Mencius, Lao – Ć. 3-5st.p.n.l. Vyvinuli systémy, které jsou velmi podobné dnešní praxi Qi Gongu.

 

Další velký posun, přináší rozvoj Chanového Buddhismu, které speciálně rozvíjí vnitřní techniky – 

práci s myslí a vnitřní kultivací.

 

Ta Moo: Velký průlom nastal příchodem Bodhidharmu, Zen Buddhistického mnicha z Indie.

Byl to jihoindický princ, který se podobně jako Buddha vzdal přepychového světského života. Byl posledním indickým patriarchou zenového Buddhismu, který toto učení přinesl do Číny. Předpokládá se, že na úpatí pohoří Songshan v provincii Honan v Číně přišel učit Buddhismus kolem roku 520 n.l..

Chrám Shaolin byl postaven v roce 337 na příkaz císaře Wej. Bodhidharma strávil v chrámu Shaolin mnoho let. Během tohoto období Bodhidharma na základě svých znalostí vytvořil cvičební metody pro mnichy na posílení jejich těla i mysli. Učil sérii fyzických cvičení které zaznamenal do svých dvou spisu: I-tin-ting a Xi shui tin.

Toto učení Bódhidharmy se časem stalo základem pro zrození čínského „Kempo“. Tento trénink podle Bodhidharmových instrukcí probíhá v chrámu Shaolin již přes 14 století. Během tohoto období byly tyto cvičení mnichy zároveň zdokonalovány, a rozvinuly se do více větví – systémů. Tyto byly pod různými jmény trénované téměř v celé číně. Vznikla takto téměř nepřehledná spleť škol a systémů práce s energií.

 

Základní struktura Qi Gongů

Rozlišujeme tři základní typy Qi Gongů – Alchymistický, Léčebný a Bojový.

Každý z nich má jiné tréninkové metody a jiný cíl. Metody jsou dány cílem, toho co chceme dosáhnout.

Alchymistický: používá se pro cestu, používat Qi Gong jako nástroj pro duchovní rozvoj. Podrobněji jej můžeme dělit následovně:

 • Spojení Shen s Qi: toto jsou techniky, na základě kterých jsme schopni našeho ducha propojit s Qi. Tak aby se naplnil Shen (Duch) do Qi.
 • Zakořenění Ducha: je to velmi důležitá součást praxe, aby Duch přestoupil do hmoty.
 • Vyživení Ducha: jeden z postupů je tzv., Malý nebeský oběh.
 • Uvolnění tří Hun: jedná ze tří spirituálních esencí, představující nástroj Ducha. Reprezentuje Božskou jiskru v člověku. Je třeba uvolnit tento potenciál, pro možnost volného posunu mezi nebeským a pozemským bytím.
 • Meditace: vnitřní speciální praxe, příprava pro spirituální transformaci a osvícení. Toto je cílem alchymistických praktik.

Alchymistický QG je zaměřen na techniky nesmrtelnosti.

Léčebný: cílem je podpořit samoléčbu člověka, nebo se naučit léčit a pomáhat jiným.

 • Aktivace detoxikaci organismu, na všech jeho úrovních: Trénují se speciální techniky jako v sobě nebo v jiných spustit tento proces regenerace.
 • Posílit Qi orgánů a meridiánů. Posilujeme vitalitu organismu.
 • Regulace rovnováhy Qi v těle. Úkolem je vybalancovat Yinovou a Yangovou složku v těle, aby se mohlo zdraví přirozeně projevit.

Léčebný QG je zaměřen na techniky dlouhověkosti.

 

Bojový Qi Gong: je určen pro praktiky bojových umění. Je zde úplně jiná metodika a trénink, protože chceme hlavně vybudovat fyzicky pevný základ plus přidat projev síly v obzvláště silném projevu v prostoru a v čase. Bojový GQ rozdělujeme na tři základní větve. Ming Jing, An Jing a Hua Jing.

 • Ming Jing: – A: trénink zjevné síly. Projev vnitřní síly směrem ven. -B: speciální trénink na posílení svalů, kostí a tkání. Vytvoření hluboké pevné struktury. C: vitalizace organismu. Několika násobně zvýšená odolnost a vitalita organismu.
 • An Jing: – A: rozvoj skryté síly, subtilní, ale neuvěřitelně průrazný. B: posílení šlach a vazů, za účelem jejich zpevnění a vytvoření hluboké konzistentní struktury.
 • Hua Jing: – A: Mysteriózní síla. B: imaginace a záměr mysli. C: Projekce síly Zhi Shen – poznávacího Ducha.

 

sepsal: Fridrich Peter