Určení tváře Domu – 3. část

Učení nikdy nekončí a proto přikládám další nauční karty, z oblasti určení tváře domu. Dnešní článek je doplněn i o video proč je toto všechno vůbec důležité.

Pokud studujete nebo vás zajímají hlubší aspekty ohledně určení tváře domu, tento článek je tu pro vás . 🙂

Určení tváře domu je někdy skutečná alchymie. To co vidíme na vnímáme na první pohled ještě nemusí být to pravé a pravdivé. Nutně se musíme dívat i ze stavby ven a z venči Daftar Sbobet na stavbu. Vnímat reální architekturu, propojení podlaží, schopnosti a možnosti plynulého toku Qi. Vyhledávame energetické nádrže a silné energetické toky.

Na kartě výš je stavba, která je vsunutá z boku do svahu. Toto na na první pohled ukazuje tvář ve směru klesání pozemku, ale není tomu tak. Patro pod úrovní země není energeticky propojené s dalšími patry a žije svým životem. Dům má i více možností pro hlavní vstup, co v tomto případě můžeme podřídit výrazné terase, která zachytává velké množství Qi.

Zde máme další výraznou stavbu u které je tvář zřejmá jenom na první pohled. Architektonicky nás zaujme hlavně levá část budovy. Ale i když to z fotografie není znát, pravá strana je taky velmi výrazná a navíc se z každé strany nacházejí možné vstupy do domu. Dům může být rozdělen vrámci různých obyvatelů nebo rodin a tím je i nejasná jeho funkčnost. Máme zde i dva Yangové exteriérové prvky. Zde je ale výraznější a silnější ten na úrovni zahrady před domem. Příjezdová cesta výrazně klesá a přechází do dalšího objektu, čím se z ní prakticky stává slepá ulice. Toto je typ domu, kde při korektním určení tváře je nutno více vciťování, vnímaní praktického využití domu a taky propočtů a dotazování se na možné vlivy domu, které se následně projeví v životě jeho obyvatel.

Pro podporu vašeho vzdělávání, budou vytvořeny i další náhodné videa, kde budete moci vnímat různorodost architektury a její zadefinování tváře domu.

Proč je ale toto všechno tak důležité, si můžete ve zkratce prohlídnout ve Feng Shui momentce na toto téma určené ZDE

Největším důvodem pro určení tváře domu, je následné vyhotovení energetické mapy, která nám dává možnost poznat dům do hloubky a uvědomit si vnitřní vlivy na jeho obyvatele. Možností, jak může daná mapa vypadat je nespočet. Vždy se jedná o interakci natočení stavby, exteriérových prvků, astrologie konkrétních obyvatel, praktických a reálných možností a tak dále.

Všechny karty jsou volně šiřitelné. Použijte je ke svému vzdělávání a získávaní informací.  Pořízené fotografie na kartách, jsou vlastním zdrojem osobních projektů, nebo náhodných setkání se zajímavou architekturou 🙂

Ke konci Září 2020, se otevírá ,,Nová Velká Škola Feng Shui a Astrologie“, v Praze a v Ostravě. Info ZDE.

Pro další informace, mne neváhejte kontaktovat:

fridrich@fengshuiforlife.eu, 724 773 861

Fridrich Peter